Nu kommer nya busslinjen till Nyby

På måndag, 26 mars, startar en ny busslinje på sträckan Nyby – Gränbystaden.

– För att tillgodose behovet av resmöjligheter mellan Nyby och Gränbystaden inrättas en ny busslinje på sträckan från och med måndag 26 mars, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden. Bakgrunden till den nya busslinjen är de många synpunkter som har kommit från pensionärsorganisationer i området och som nu Socialdemokraterna gör verkstad av. Busslinjen som…

Läs mer

4 Anledningar Till Varför Socialdemokraterna Nu Väljer Att Höja Barnbidraget För Över 40 000 Barnfamiljer I Uppsala Län

Nu höjer regeringen barnbidraget för barnfamiljer. Höjningen är på 200 kronor i månaden - dubbelt så mycket som Socialdemokraterna lovade i förra valet. Vissa undrar varför - här är 4 anledningar.

1. Socialdemokraterna har gett sig tusan på att hålla Sverige tryggt Sverige ska bli tryggare. Det präglar hela Socialdemokraternas politik. Ett steg är att förbättra förutsättningarna för alla barnfamiljer. En trygg barndom är grunden för ett tryggt vuxenliv. Höjningen av barnbidraget är en del av den största trygghetssatsningen i modern tid som Socialdemokraterna nu är i…

Läs mer

Kortare vårdköer och tryggare vård – 48 miljoner i ny vårdsatsning

Idag presenterade det S-ledda styret i Region Uppsala en ny miljonsatsning på sjukvården. Sammanlagt ska 48 miljoner gå till att korta köerna och öka tryggheten för patienter genom ett Patientkontrakt.

– Det finns inga genvägar för att lösa de problem som finns i sjukvården. Det behövs mer resurser och nu satsar vi 48 miljoner för att korta köerna och öka tryggheten för patienterna. Men mer kommer behövas, därför måste vi fortsätta prioritera sjukvården framför stora skattesänkningar, säger Vivianne Macdisi (S), regionråd i Region Uppsala. Enklare…

Läs mer

Kinnunen (S) kräver fler sittplatser och avgångar för pendlare

Med anledning av problemen som Uppsalaregionens tågpendlare upplever var SJ idag kallade till Kollektivtrafiknämndens sammanträde. Regionråd Bertil Kinnunen framförde pendlares synpunkter för SJ och krävde förbättringar.  

– Vi vill göra det tydligt för SJ att deras ändringar har fått stora konsekvenser för pendlarna i Uppsalaregionen. Vi kommer att fortsätta pressa SJ om det inte blir någon märkbar förbättring för pendlarna, säger Bertil Kinnunen (S). Under sammanträdet lyftes flera problem och frågeställningar för SJ. Bertil Kinnunen tog bland annat upp att antalet…

Läs mer
facebook Twitter Email