Ärna hett i riksdagen

I dag debatterar Lena Sommestad och Agneta Gille frågan om Ärna Flygplats i riksdagen. Ansvarig minister Lena Ek (C) får stå till svars för hur regeringen har berett och hanterat frågan. De socialdemokratiska riksdagsledamöterna ställer tre frågor: 1. Varför saknas det i regeringens beslut en bedömning av miljöeffekterna av en flygplatslokalisering till Uppsala? På vilken grund…

Läs mer
Läs mer
facebook Twitter Email