Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Tillsammans bygger vi Enköping

Enköping är en fantastisk kommun för alla oss som vill se barnen växa upp i trygghet. Sammanhållningen stärks när vi kan lita på att våra barn får en bra skolgång och våra äldre får känna trygghet, välbefinnande och delaktighet.

Vi är stolta över Enköping, men vi är inte nöjda. Vi vill fortsätta utveckla det fina samarbetet mellan kommunen och polisen i Enköping för trygghetsskapande åtgärder.

Tillsammans vill vi fortsätta att förändra vår närmiljö där alla får utveckla sitt allra bästa jag. Samhällsbygget Enköping är så mycket mer än husen vi bor och arbetar i.

Våra 5 viktigaste områden:

  • Bygga mer hyresrätter både i Enköping och kransorterna.
  • Satsa på elevhälsan och mer resurser till fritids.
  • Rätt till heltid för offentliganställda och satsa på mer personal i äldreomsorgen.
  • Bygga ett trygghetsboende för äldre och införa hemtjänst utan biståndsbedömning från 5 år.
  • Möjliggöra ett utökat kultur- och fritidsutbud i kransorterna.
facebook Twitter Email