Det här vill vi

Jobb, skola och välfärd före nya skattesänkningar och privatiseringar

Vi har kommit långt med utvecklingen i Uppsala län – men inte tillräckligt långt.

Trots år av framgångar i det växande Uppsala län –tiotusen fler i arbete i länet , rekordhögt bostadsbyggande och nya företagsinvesteringar – har många en känsla av otrygghet. Det handlar om oro för att barnen inte ska få lära sig tillräckligt i skolan, att ungdomar inte ska få växa upp och flytta hemifrån i trygghet. Eller en känsla av att välfärden inte räcker till.

I Uppsala län har vi förutsättningarna att ta utvecklingen åt rätt håll. Det kan vi bara göra tillsammans och genom satsningar på det som gör Sverige starkt. Genom samarbete kan vi nå utveckling och trygghet för alla i Uppsala län. För när människor känner framtidstro och får vardagen att fungera – då fungerar också Uppsala län som bäst.

Jobben först – det är så vi klarar välfärden och kan driva utvecklingen framåt. Alla som kan ska arbeta. Det gäller de som kommit till Sverige, de gäller de som bott i Sverige under lång tid.

Skola. Alla föräldrar ska känna sig trygga med att deras barn kommer till en skola med trygga klassrum, duktiga lärare och att barnen varje dag får lära sig något nytt.

Välfärd. I Uppsala län ska man känna sig trygg med vår välfärd – den ska finnas där som trygghet för dig och din familj – och kvalitén ska vara lika hög oavsett vem du är eller var i länet du bor.

facebook Twitter Email