Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Därför är syskonförturen i Uppsala viktig

Syskon ska kunna gå i samma skola. Det ger mer trygghet för barnen och förenklar vardagen för Uppsalas familjer.

Vill du också att syskonförtur ska gälla i Uppsalas skolor?

Syskon ska kunna gå i samma skola. Det ger mer trygghet för barnen och förenklar vardagen för Uppsalas familjer. Står du bakom vår ändring - skriv upp dig och visa att vi är många som tycker så.

Jag godkänner villkoren

Tack,

Vi har nu tagit emot din registrering

Därför är syskonförturen viktig

Jag heter Caroline Hoffstedt och är ordförande i Uppsalas utbildningsnämnd. Det betyder att jag ansvarar för att skolan ska fungera på bästa sätt i vår kommun. Det senaste året har jag jobbat för att principen om syskonförtur ska gälla i Uppsalas skolvalssystem.

Anledningen är enkel. När jag pratar med föräldrar runt om i Uppsala hör jag hur tufft det blir för många familjer att lägga vardagspusslet om deras barn behöver gå på olika skolor. Att lämna och hämta barnen blir mer omständligt, särskilt om skolorna ligger i motsatt riktning från hemmet eller arbetsplatsen.

Jag tycker att en familj ska kunna hålla samman sina barn på en skola. Det är inte bara viktigt för att underlätta för Uppsalabornas vardag, utan jag tror också att barn kan känna mer trygghet när lillebror eller storasyster finns på samma skola. Därför är syskonförturen viktig för mig. Och därför tycker jag att lagen ska ändras.

I min dialog med utbildningsministern får jag positiva signaler om att en regeländring är på gång som ska göra syskonförturen möjlig. Utmaningen ligger i att det tyvärr kan dröja innan en ny lag är på plats. Vi hoppas kunna hålla samman syskon i vår kommuns skolor. 

/Caroline Hoffstedt (S)

 

 

Några vanliga frågor om syskonförturen:

Vad innebär egentligen syskonförturen?

Syskonförtur i Uppsala innebär att om ett äldre syskon redan går på en skola från förskoleklass till årskurs 3 så får det yngre syskonet förtur till en plats på samma skola när skolvalet görs. På så vis slipper syskon splittras och familjers vardag förenklas.

Varför vill du ha syskonförtur i Uppsalas skolor?

Utan syskonförtur blir det svårt för många familjer att få vardagen att gå ihop. Jag tycker att en familj ska kunna hålla samman sina barn på en skola.

Vad är problemet, varför riskerar syskonförturen att tas bort?

Skollagen är otydlig om vad som gäller. Uppsala kommun har nu fått två domar mot sig gällande syskonförturen. Det finns exempel både på kommuner som får ha syskonförtur och de som inte får det efter rättslig prövning. Vi har bestämt oss för att överklaga domarna.

Är det värt att gå till domstol för syskonförturen?

Ja! Jag vet att syskonförtur är något som många föräldrar i Uppsala efterlyser. Jag tycker principen är viktigt: Syskon ska kunna gå på samma skola.

Vad händer nu?

Vi överklagar domarna till kammarrätten men jag känner en stor oro över att vi inte kommer kunna behålla syskonförturen. Jag för dialog med utbildningsministern och får positiva signaler om en lagförändring. Men det kan dröja innan det är på plats. Redan i oktober behöver vi i Uppsala besluta hur vi ska göra inför nästa skolval.

Här kan du läsa mer arbetet för uppsalafamiljers rätt att ha syskon i samma skola:

Trotsar skollagen för att behålla syskonforturen

Följ en uppsalafamiljs hektiska hämtning

Så vill jag att syskonförturen ska fungera

facebook Twitter Email