Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Kandidater till partikongressen 2021 – Valkrets 4 Knivsta AK

Karolin Björklund

34 år, Knivsta

E-post: karoliin@me.com

Facklig tillhörighet: Naturvetarna

Uppdrag i partiet och arbetarrörelsen: Ledamot Knivsta AK

Politiska uppdrag: Ersättare Samhällsutvecklingsnämnden

Detta vill jag uträtta på kongressen: Jag vill verka för ett jämlikt och hållbart samhälle med bra skola, sjukvård och omsorg för alla. Ett samhälle där man kan känna sig trygg och får hjälp när man som mest behöver det.

Ann-Britt Litsner

70 år, Knivsta

E-post: annbritt.litsner@gmail.com

Facklig tillhörighet: Vårdförbundet

Uppdrag i partiet och arbetarrörelsen: Vice ordförande i Knivsta AK med medlemsansvar, ledamot i valledningen, ordinarie ledamot i S-kvinnors distriktsstyrelse.

Politiska uppdrag: Ledamot i regionfullmäktige, ledamot i Vårdstyrelsen, ledamot i Samråd HSVO Knivsta.

Detta vill jag uträtta på kongressen: Kvinnor ska ha samma förutsättningar som män i utbildning, anställning, löner och pension. Förebyggande arbete i barn, unga och äldres fysiska och psykiska hälsa.

Harriet Swanberg

59 år, Knivsta

E-post: harriet.swanberg@telia.com

Facklig tillhörighet: Naturvetarna

Uppdrag i partiet och arbetarrörelsen: Ordförande i Knivsta arbetarekommun, ersättare i distriktsstyrelsen Uppsala län.

Politiska uppdrag: Ledamot i kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande i samhällsutvecklingsnämnden, ledamot i kommunfullmäktige.

Detta vill jag uträtta på kongressen: Utbyta erfarenheter, bygga nätverk och påverka i viktiga framtidsfrågor; klimat, energi, jämlik skola, välfärd i hela landet, rimliga arbetsvillkor.

facebook Twitter Email