Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Kandidater till partikongressen 2021 – Valkrets 7 Uppsala AK

Pavlos Cavelier Bizas

24 år, Uppsala

E-post: pavlos.cavelier@gmail.com

Facklig tillhörighet: Akavia, Saco

Uppdrag i partiet och arbetarrörelsen: Vice ordförande Uppsala AK, ordförande SSU Uppland, kassör Gottsunda S-förening.

Politiska uppdrag: Ledamot kommunfullmäktige, ledamot utbildningsnämnden och ersättare kommunstyrelsen i Uppsala.

Detta vill jag uträtta på kongressen: Jag kommer driva på för SSU:s förslag för ökad jämlikhet och en offensivare klimatpolitik. Om S ska vara ett alternativ för unga måste vi ha svar på dessa framtidsutmaningar!

Eva Christiernin

39 år, Uppsala

E-post: eva.christiernin@uppsala.se

Facklig tillhörighet: Lärarförbundet

Uppdrag i partiet och arbetarrörelsen: Valberedare.

Politiska uppdrag: Kommunalråd och ordförande i äldrenämnden.

Detta vill jag uträtta på kongressen: Jag vill bidra till att utveckla vår politik för morgondagens välfärd där trygghet, livskvalitet och ett hållbart arbetsliv går hand i hand.

Emilia Elming

32 år, Uppsala

E-post: emiliaelming@hotmail.com

Facklig tillhörighet: SACO-S

Uppdrag i partiet och arbetarrörelsen: Ersättare S-kvinnor Uppsala och vice ordförande tjänstemannaföreningen Uppsala.

Politiska uppdrag: Ersättare Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter.

Detta vill jag uträtta på kongressen: Jag kommer att verka för ett återupprättande av den sociala välfärden och att partiet ska ha en kraftfull politik för att motverka mäns våld mot kvinnor.

Helena Ersson

49 år, Uppsala

E-post: helena.ersson@uppsala.se

Facklig tillhörighet: Kommunal

Uppdrag i partiet och arbetarrörelsen: Ordförande i Kommunal Mitt, sektion Uppsala. Ersättare i Uppsala AK-styrelse, representantskapsledamoti Uppsala AK.

Politiska uppdrag: Ordförande i Uppsala kommun Skolfastigheter AB, ledamot i UKAF, ledamot i Norrsken.

Detta vill jag uträtta på kongressen: Jag vill bidra till att ”bygga landet” genom att företräda de arbetare som gör hjälteinsatser i våra välfärdsyrken. Jämlikhetsfrågor ligger mig varmt om hjärtat!

Taghrid Gharabli

37 år, Uppsala

E-post: taghrid.gharabli@outlook.com

Facklig tillhörighet:

Uppdrag i partiet och arbetarrörelsen: Ordförande i ATS föreningen.

Politiska uppdrag:

Detta vill jag uträtta på kongressen: Jag vill få min röst hörd, vara en del av denna fantastiska kongress och träffa alla de härliga folk som kommer att vara där. Jag är ambitiös och vill göra skillnad i samhället!

Asal Gohari

24 år, Uppsala

E-post: asal.gohari96@gmail.com

Facklig tillhörighet: Akavia

Uppdrag i partiet och arbetarrörelsen: Sekreterare Uppsala AK och ledamot i partidistriktets styrelse.

Politiska uppdrag: Ordförande i socialnämnden, ledamot i kommunfullmäktigeoch kommunstyrelsen.

Detta vill jag uträtta på kongressen: Som ombud på partikongressen ska jag kämpa för den politik våra medlemmar har röstat för lokalt. Nu är det dags för djärva politiska mål som på allvar tar i itu med ojämlikheten!

Kijan Karimi

36 år, Uppsala

E-post: kijan.karimi@pol.uppsala.se

Facklig tillhörighet: Akavia

Uppdrag i partiet och arbetarrörelsen: Ordförande S-kvinnor i Uppsala.

Politiska uppdrag: Ersättare Plan- och Byggnadsnämnden i Uppsala.

Detta vill jag uträtta på kongressen: Att se till att vi fortsätter driva politik ur ett feministiskt perspektiv som innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma både vårt samhälle och sina egna liv.

Caitlin McEvoy

31 år, Uppsala

E-post: cat.mcevoy@gmail.com

Facklig tillhörighet: SULF (SACO)

Uppdrag i partiet och arbetarrörelsen: Ersättare i AK styrelse,ledamot i Tjänstemannaföreningens styrelse.

Politiska uppdrag: Ledamot i Kulturnämnden.

Detta vill jag uträtta på kongressen: Framtidspolitik. Miljön, social rättvisa & jämställdhet. Framtidens arbetsmarknad & automatisering. Innovationer bör göra jobb smartare inte svårare.

Arne Nordesjö

77 år, Uppsala

E-post: arne.nordesjo@gmail.com

Facklig tillhörighet: Unionen (pensionär)

Uppdrag i partiet och arbetarrörelsen: Kassör för föreningen Centrala stan och ledamot i Uppsala Arbetarekommunsrepresentantskap.

Politiska uppdrag: Av länsstyrelsen utsedd sombegravningsombud.

Detta vill jag uträtta på kongressen: Bättre allmän åldringsvård och sjukvård, ökad värnplikt inom det civila samhället (motion) och minska privata skolor som betalar skatt i andra länder.

Erik Pelling

44 år, Uppsala

E-post: erikpelling@gmail.com

Facklig tillhörighet: Vision

Uppdrag i partiet och arbetarrörelsen: Ledamot i distriktsstyrelsen.

Politiska uppdrag: Kommunstyrelsens ordförande i Uppsalakommun, ledamot i kommunfullmäktige.

Detta vill jag uträtta på kongressen: Jag vill bidra till att vässa partiets politik inför det stundande valet. Sverige ska inte ha några utsatta stadsdelar och vi ska inte ha en växande klyfta mellan stad och land.

Daniel Simmons

34 år, Uppsala

E-post: d.simmons86@gmail.com

Facklig tillhörighet: Akademikerförbundet SSR (Saco-S)

Uppdrag i partiet och arbetarrörelsen: Styrelseledamot, Tjänstemannaföreningen, ombud till representantskap Uppsala AK.

Politiska uppdrag: Styrelseledamot, Uppsala Bostadsförmedling AB

Detta vill jag uträtta på kongressen: Som fackligt engagerad tjänsteman vill jag slå vakt om LAS. Jag vill också kämpa för att vi går starkt fram när det gäller satsningar på sjukvården.

Johan Simonsson

41 år, Uppsala

E-post: johan@smnssn.net

Facklig tillhörighet: Sveriges Ingenjörer (SACO)

Uppdrag i partiet och arbetarrörelsen: Vice ordförande Eriksbergs S-förening.

Politiska uppdrag:

Detta vill jag uträtta på kongressen: På kongressen vill jag föra fram våra välskrivna och viktiga motioner. En grön omställning som går hand i hand med en stark industripolitik ligger mig särskilt varmt om hjärtat.

Inga-Lill Sjöblom

61 år, Vänge

E-post: inga.sjoblom@uppsala.se

Facklig tillhörighet: Kommunal

Uppdrag i partiet och arbetarrörelsen: Facklig ledare i AK styrelsen, ordförande i LO facken Uppsala/Knivsta, ordförande i Norrsken/Kommunals S-fackklubb

Politiska uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i socialnämnden samt ordförande i individutskott, ordförande i fullmäktiges valberedning

Detta vill jag uträtta på kongressen: Stärka den facklig-politiska samverkan. Jag vill driva den politik som gynnar dom breda löntagargrupperna. En stark välfärd för alla. En skola för alla.

Peter Söderman

70 år, Uppsala

E-post: soderman.astrid@gmail.com

Facklig tillhörighet: Unionen

Uppdrag i partiet och arbetarrörelsen: Ordförande i Östra Uppsala Socialdemokratiska förening. Utvecklingsledare i Uppsala läns partidistrikt.

Politiska uppdrag: Styrelelseledamot och gruppledare i delegationen för Jälla egendomar. Begravningsförrättare i Uppsala kommun.

Detta vill jag uträtta på kongressen: Jag vill bidra till att dagens barn får växa upp i en värld som präglas av omtanke om miljö och klimat, en rättvis fördelning av jordens resurser i ett jämlikt samhälle.

Ulrik Wärnsberg

62 år, Gottsunda, Uppsala

E-post: ulrik.warnsberg@gmail.com

Facklig tillhörighet: Vision

Uppdrag i partiet och arbetarrörelsen: Ledamot Uppsala AK-styrelse, ansvarig AK:s skolpolitiska nätverk och landsbygdsnätverk, revisor Gottsunda-Sunnersta (S)-förening.

Politiska uppdrag: Vice ordförande utbildningsnämnden, ordförande Upplandsbygd, ledamot Regionfullmäktige.

Detta vill jag uträtta på kongressen: Kämpa för rättvisa, jämlikhet, solidaritet. Mot klasskillnader, ökad social rörlighet, hållbart arbetsliv, hållbar utveckling. Internationell solidaritet.

facebook Twitter Email