Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Så hanterar vi dina personuppgifter

Personuppgifter som du väljer att lämna i samband med deltagande i en aktivitet och kampanj på vår webbplats eller på våra kampanjsidor. Förutom namn och kontaktuppgifter, vilka samhällsfrågor du intresserar dig för och övergripande uppgifter om dina levnadsförhållanden. Vissa av dessa uppgifter kan komma att spegla dina åsikter i samhällsfrågor. Dessutom kommer uppgifter om din öppnings- och klickfrekvens i våra e-postutskick i samband med dessa aktiviteter att sparas. (Dessa uppgifter kommer dock ej att användas på individnivå.) Din e-postadress kan även användas för riktade annonskampanjer riktade mot dig.

Ändamålet med denna behandling av personuppgifterna är att främja engagemang vid val och annan aktivitet inom politisk verksamhet. Vi vill t ex kunna begränsa informationen i våra utskick till de politiska frågor du har angett att du är intresserad av. Målet är att du ska kunna ta del av information och aktiviteter som du tycker är relevant. Ändamålet omfattar även att utvärdera våra kampanjer och deras genomslag i olika grupper, genom att se vilka typer av personer som engagerar sig i olika typer av frågor, baserat på de uppgifter dessa personer väljer att lämna.

Rätt att begära information och att få felaktiga uppgifter korrigerade
Du har rätt att när som helst få tillgång till de personuppgifter vi har om dig och du kan begära att vi ändrar eller upphör att behandla dina personuppgifter genom att skicka oss en undertecknad begäran. Vid frågor beträffande Socialdemokraternas behandling av dina personuppgifter så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Om du vill veta om något/vad som finns registrerat om dig hos oss kan du skriva till oss på följande adress:

Socialdemokraterna i Uppsala län
Kungsgatan 111
753 18 Uppsala

Så här kan du skriva en ansökan om registerutdrag:

Till ………………………………………………………………..
(Myndighet, företag, organisation)

Härmed ansöker jag om information enligt 26 § personuppgiftslagen.

…………………………………………………………………….
(Ort och datum)

…………………………………………………………………….
(Namnteckning)

…………………………………………………………………….
(Namnförtydligande, personnummer och adress.)

facebook Twitter Email