Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Akademiska sjukhuset fick inte mer pengar

PRESSMEDDELANDE

Akademiska sjukhuset fick varken mer pengar eller godkänt underskott!

På landstingsstyrelsens bord inför dagens sammanträde låg ett nytt förslag till beslut om Akademiska sjukhusets budget för 2014. Beslutet innebär inget nytt i praktiken, den borgerliga majoriteten beslutade;

– Landstingsstyrelsen noterar att Akademiska sjukhuset enligt redovisade skäl sannolikt har en underfinansiering och arbetar utifrån en budget som är underbalanserad.

– Landstingsstyrelsen noterar vidare att uppföljning av landstingets ekonomi sker för tertial 1 vid landstingsfullmäktige i juni.

– Landstingsstyrelsen beslutar att Akademiska sjukhuset fortsatt ska upprätthålla en hög produktion och samtidigt arbeta med en stor kostnadsmedvetenhet.

I ärendet står det beskrivet att landstingsstyrelsen delar produktionsstyrelsens uppfattning att Akademiska sjukhuset har en underfinansiering. Denna måste utvärderas under våren.

Vi noterar därmed;

– att Akademiska sjukhuset därmed inte har någon budget och att inga pengar tillskjuts,

– att Produktionsstyrelsens ordförande Lina Nordquists (FP) löfte om mer pengar till Akademiska sjukhuset inte längre gäller,

– att frågan om Akademiska sjukhusets ekonomi möjligen kan tas upp till landstingsfullmäktige i juni

– att Akademiska sjukhuset och dess personal får fortsätta leva i ovisshet om vad som gäller,

– att detta troligen innebär att det ackumulerade underskottet ökar och därmed sjukhusets räntekostnader med ca 8 miljoner

Vi yrkade på att landstingsfullmäktige ska medge ett underskott och att konsekvenserna för landstingets totala ekonomi ska redovisas. Det är alldeles tydligt att den borgerliga majoriteten gör allt för att slippa redovisa landstingets dåliga ekonomi där intäkterna inte längre täcker kostnaderna.

?

Börje Wennberg (S)   Sören Bergqvist (V)   Robert Damberg (MP)

070-6348214              070-3587578              070-2755225

 

facebook Twitter Email