Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Aktuellt

MEDLEMMARNA HAR RÖSTAT! HÄR ÄR DELEGATIONEN TILL KONGRESSEN 2021

Den här är en delegation som representerar hela länet och partiets politiska och fackliga engagemang. Det är en delegation som ska arbeta för att länets motioner får genomslag och som till kongressen bär med sig socialdemokratins engagemang för jobb, välfärd och trygghet för alla. Ombuden som representerar Uppsala län är: Erik Pelling Eva Christiernin Inga-Lill…

Läs mer

Efter pandemin måste vårdens hjältar komma först

Idag samlas Region Uppsalas fullmäktige för att besluta om budget för 2022. Under juni månad har vi kunnat se hur pandemin har börjat klinga av i takt med att allt fler människor blir vaccinerade. Det är glädjande att vi börjar kunna se ljuset i tunneln även om faran långt ifrån är över. Förekomsten av lika…

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Uppsalas förslag till Regionplan och budget för 2022

Att sätta personalen i första rummet efter att pandemin är över. Det är den viktigaste prioriteringen i det budgetförslag som Socialdemokraterna kommer att gå fram med inför 2022. För oss går välfärden först och därför står satsningar på personalen högst upp på vår agenda. I budgeten föreslår vi, bland annat: En medarbetarsatsning för återhämtning efter…

Läs mer

Val av ombud till partikongress 2021

Val av ombud till partikongress 2021 Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis 41:e ordinarie partikongress hålls onsdag 3 november – söndag 7 november 2021, på Svenska mässan i Göteborg. Till kongressen väljs 350 ombud från de 26 partidistrikten. Uppsala läns partidistrikt har 11 ombud, som är fördelade på åtta valkretsar i förhållande till medlemstalet. Valet av kongressombud pågår…

Läs mer
facebook Twitter Email