Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

10-punktsprogram mot våld i nära relationer och hedersförtryck

Socialdemokraterna har tidigare lämnat förslag på framtagande av handlingsplan och åtgärder för att motverka våld i nära relationer särskilt med anledning av coronapandemin som ökar riskerna för våld i hemmet. Förslaget avvisades och tyvärr har ännu inga särskilda åtgärder vidtagits för att stärka arbetet mot våld i nära relationer.

Våra förslag är som nedan: 1. Bryt den våldsutsattas isolering genom att erbjuda och synliggöra stärkta digitala kanaler för utsatta att lätt komma i kontakt med stödinsatser under karantän. Säkerställ att chefer i Region Uppsala efterfrågar anställdas arbetsmiljö och hemförhållanden under distansarbete. 2. Lägg ut telefonnummer och kontaktuppgifter till Kvinnofridslinjen, TRIS, Uppsala kvinnojour och andra…

Läs mer
facebook Twitter Email