Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Regionbudget 2025 – Kraftsamling för Region Uppsala

Idag presenterade Region Uppsalas majoritetsstyre bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet sitt budgetförslag för 2025. Lågkonjunktur, ökad arbetslöshet och prognoser om stora underskott i landets regioner gör att förutsättningarna för 2025 års budget är mycket tuffa. 

Partierna betonade under pressträffen att läget i regionen kräver gemensamma ansträngningar för att hitta lösningar för att utveckla, effektivisera och göra verksamheterna mer robusta. Därför föreslår majoriteten en kraftsamling som ska ta ett samlat grepp om utmaningarna inom regionens hälso- och sjukvård. Arbetet ska ledas från högsta politiska nivå av en arbetsgrupp som ska identifiera nödvändiga åtgärder för stärkt kvalitet och ökad effektivitet.  

–  Under flera år har sjukvården i vår region brottats med skenande underskott trots att insatser har gjorts. Det är uppenbart att vi måste arbeta annorlunda. Därför behövs kraftsamlingen. Där ska politiken tillsammans med medarbetare och andra aktörer ta fram konkreta och nödvändiga reformer för regionen, säger Helena Proos (S), regionstyrelsens ordförande.  

Den nya majoritetskonstellationen presenterade under pressträffen en rad politiska prioriteringar som ska prägla budgeten inför kommande år. Ett av dessa områden är investeringar och reformer för att Region Uppsala ska bli en attraktiv arbetsgivare. Det handlar bland annat om investeringar i medarbetarnas arbetsmiljö i dialog med de fackliga företrädarna och att skapa tydligare karriärvägar för medarbetarna. 

Partierna är även överens om en rad budgetreformer för stärkt kvalitet och tillgänglighet. Exempel på satsningar som lyftes under pressträffen är stärkt finansiering för barn- och ungdomspsykiatrin, en satsning för minskat antal patienter per läkare inom primärvården samt dubblat perukbidrag för patienter med håravfall. 

Perukbidraget för patienter med håravfall har legat på en mycket låg nivå i vår region jämfört med resten av landet. Det är något som bland annat har påverkat patienter med håravfall på grund av sin cancerbehandling. Därför är vi stolta att idag kunna presentera en satsning på fördubblad perukbidrag, säger Helena Proos (S).

Region Uppsala ska även fortsätta arbetet för en hållbar och konkurrenskraftig utveckling i hela länet. I takt med att länet växer ska Region Uppsala säkerställa en kollektivtrafik med brett utbud och prisvärda taxor.  En viktig reform i majoritetens budget är att barn upp till 11 år ska kunna resa gratis när den reser tillsammans med en vuxen.

Du kan läsa mer om budgeten här: Budget 2025 – Kraftsamling för Region Uppsala

facebook Twitter Email