Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Det starka samhället – den jämlika demokratin och den generella välfärden är våra bästa vapen mot rasism

Alla människor har lika värde och rättigheter oavsett social, etnisk, kulturell eller religiös bakgrund. Vi är övertygade om att utbyte mellan människor med olika utgångspunkter och referensramar utvecklar vårt samhälle och stärker demokratin.

När personer som bekänner sig till rasism, nazism, fascism och andra högerextremistiska idéer gör försök att hindra mångfalden är det ett allvarligt hot mot demokratin. Och när vi ser att den här typen av antidemokratiskt våld och våldsbejakande grupper förekommer i vårt samhälle behöver vi gemensamt stå upp för att försvara demokratin och våra värderingar om alla människors lika värde.

Det bästa sättet att motarbeta rasism, antisemitism och islamofobi är att stärka jämlikheten genom att skapa full sysselsättning och utveckla den generella välfärden. Men kampen mot rasism handlar också om att stå upp för våra värderingar och bekämpa fördomar.

Ytterst handlar rasism om att peka ut ett ”vi” och ställa det mot ett ”dom” för att kunna hävda att alla grupper inte ska ha samma rättigheter. Vi socialdemokrater hävdar med bestämdhet att de mänskliga rättigheterna är universella, odelbara, icke kulturrelaterade och individuella. Politiska, ekonomiska, sociala och kulturella fri- och rättigheter förutsätter och förstärker varandra.

Under valrörelsen har uttryck för rasism ökat i omfattning och inte sällan har det också drabbat våra egna socialdemokratiska kandidater i valet. Hot och hat är en oacceptabel del av valrörelsen och ett stort hot mot demokratin och det demokratiska samtalet. Vi tar starkt avstånd från dessa inslag i valrörelsen och står bakom våra kandidater som gör ett viktigt arbete för demokratin.

Vi socialdemokrater står i alla sammanhang upp för människovärdet och kräver krafttag mot de hatbrott som begås på grund av rasism eller homofobi. Vi kommer aldrig att acceptera att otryggheten breder ut sig eller hot och hat tar över vårt demokratiska samhälle. I vårt starka samhälle accepteras inte diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell läggning eller något annat som gör oss människor unika – varken i arbetslivet eller i samhällslivet i övrigt. Vi är ständigt beredda att öka friheten och rättigheten för alla att delta på lika villkor i det demokratiska samhället.

 

facebook Twitter Email