Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Distriktskongress 2016

Efter politiska diskussioner och gästbesök med tal av bland annat partisekreterare Carin Jämtin är Distriktskongressen 2016 i Tierp nu över. Kongressen ställde sig bakom två uttalande om framtida prioriteringar för länet: Infrastruktur och effektiv etablering för en stärkt kunskapsregion
Uppsala är en av Sveriges snabbast växande regioner. Med universiteten, Akademiska sjukhuset och den kunskapsintensiva industrin som dragningskraft flyttar allt fler människor och arbetsplatser hit. Vi har goda förutsättningar att bli landets ledande kunskapsregion.

Men utvecklingen går inte av sig själv. För att vår region ska fortsätta att utvecklas med arbetstillfällen och nya växande företag krävs prioriteringar för en god infrastruktur. Sträckan mellan Uppsala och Stockholm är en av de mest trafikerade sträckorna i Sverige. Många människor pendlar dagligen mellan arbete och hem. Kommunikationerna måste kunna leverera den service människor förväntar sig. Socialdemokraterna i Uppsala län vill se två ytterligare spår mellan Uppsala-Stockholm, det skulle skapa rätt förutsättningar för resandet och vår regions fortsatta utveckling.

Den senaste tiden har många människor tvingats fly från sina hem och tagit sig till trygghet i Sverige. Vi har tagit ett stort ansvar i att ge människor skydd. Nu står vi inför en stor och viktig utmaning; att effektivt etablera nyanlända som kommit till kommunerna i vårt län. Där kommer ett värdigt mottagande och effektiv etableringspolitik vara avgörande. Uppsala län har de rätta förutsättningarna, länet är i den absoluta toppen vad gäller lägst arbetslöshet och lägst ungdomsarbetslöshet. Med investeringar i bostäder, infrastruktur och utbildning ska vi i Uppsala län fortsätta ligga i framkant gällande låg arbetslöshet och människor i arbete.

facebook Twitter Email