Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

En ny enhet ska avlasta förlossningsavdelningen på Akademiska sjukhuset.

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting gick i december ut med en satsning för att förbättra förlossningsvården och kvinnohälsan i landet. För landstinget i Uppsala län innebär det för år 2016 runt 17 miljoner kronor.

I veckan fick landstingspolitiker ta del av hur verksamheterna har tänkt fördela pengarna.

Bland annat ska en säkrare typ av fosterdiagnostik erbjudas även till kvinnor under 35 år. Auroramottagningen som tar emot gravida med psykisk ohälsa får mer resurser.

Den största potten, 3,8 miljoner kronor, ska användas till att anställa fler barnmorskor. Innan sommaren ska en ny enhet öppna med syfte att avlasta förlossningen.

? Förlossningsavdelningen är byggd för 3 200 förlossningar per år. I dag förlöser vi runt 4 200 per år. För att kunna minska trycket vill vi öppna en intermediär enhet där vi kan ta hand om patienter som inte behöver lika mycket övervakning, säger Masoumeh Rezapour Isfahani, verksamhetschef över kvinnosjukvården.

Politikerna i sjukhusstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom handlingsplanen, enligt ordförande Vivianne Macdisi (S). Hon hoppas att Akademiska sjukhuset ska stå bättre rustat inför sommarens förlossningar än tidigare år.

? Man ska ha med sig att förlossningsvården i många år har varit ansträngd. Särskilt på sommaren. Med den här förstärkningen har man förutsättningar att klara den bättre. I Stockholm kommer till exempel BB Sophia att stänga ned om ett antal månader. Det kan öka trycket hos oss.

Masoumeh Rezapour Isfahani menar att problemet i första hand är att rekrytera tillräckligt många vikarier.

Vivianne Macdisi håller med om att ett statsbidrag inte kan lösa alla problem. Till exempel behöver lokalerna byggas om för att klara antalet gravida.

? Det är redan i dag trångt på förlossningen och vi måste tänka långsiktigt. Verksamheten och personalen gör redan i dag ett fantastiskt jobb.

 

[Del av artikel från UNT.se]

facebook Twitter Email