Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Förbättra förslaget till nytt taxesystem!

Pressmeddelande

Socialdemokraterna står bakom förslaget att införa ett gemensamt periodkort för all UL:s trafik i hela länet. Vi står också bakom förslaget att införa fem zoner för enkelbiljett och reskassa. Vi anser däremot att boende i ex Bälinge, Storvreta och Lövstalöt drabbas extra hårt av den nya zonindelningen då de jämfört med tidigare taxa skulle få en fördubbling av priset.

För att undvika detta, och fortfarande ha en logik i zongränserna, kommer vi att föreslå att Zon 1 utvidgas till att gälla alla de orter som ligger inom ca 11 km från Uppsala centrum. Det innebär att orter som t ex Bälinge, Storvreta, Vänge, Lövstalöt och Gunsta finns med i samma zon som Uppsala stad. Samtliga dessa orter har ett jämförbart avstånd och restid som den del av stadsbusstrafiken som ligger längst bort.

–          Socialdemokraterna har länge strävat efter att taxorna inom kollektivtrafiken ska vara så förutsägbara och enkla och enhetliga som möjligt. Med liggande förslag och de rabatter som tillkommer för bland annat pensionärer, ungdomar och studenter samt vår förbättring av zonindelningen tror vi att det kommer att uppnås, säger Bertil Kinnunen.

–          Jag besöker ofta boende, företag och verksamheter i Storvreta, Bälinge och andra orter på Uppsalas landsbygd som är beroende av en fungerande kollektivtrafik. Med ett gemensamt periodkort för hela länet och vår justering av det föreslagna priset på enkelbiljetter kommer flera orter som exempelvis Gunsta och Vänge att få rimliga biljettpriser. Med det här förslaget undviker vi dessutom den kraftiga höjning av enkelbiljettspriset som är på förslag för Bälinge, Lövstalöt och Storvreta, säger Erik Pelling

Bertil Kinnunen, Landstingsråd (S), 2:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden, 070 – 763 40 71

Erik Pelling, Kommunalråd (S), ledamot i kollektivtrafiknämnden, 076 – 137 78 79

facebook Twitter Email