Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Flykten från Akademiska

På dagens sammanträde med landstingsstyrelsen lämnar Börje Wennberg in en begäran om att personalfrågorna måste upp på dagordningen. Detta med anledning bland annat av att sjuksköterskeflykten från Akademiska sjukhuset fortsätter. Socialdemokraterna kräver också att beslutet om Akademiska sjukhusets budget ska tas av landstingsfullmäktige.

Bara under februari månad har 17 sjuksköterskor på samma avdelning inom hjärtsjukvården sagt upp sig och landstingspolitikerna har mottagit ett upprop från barnmorskorna på Akademiska sjukhuset som beskriver en hotande kris inom förlossningsvården.

– Under hela mandatperioden har landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M) konsekvent undvikit att behandla ärenden rörande landstingets personal i landstingsstyrelsen. Detta trots att styrelsen har ett tydligt ansvar för de strategiska personalfrågorna, säger Börje Wennberg.

En stor anledning till personalflykten är sjukhusets ständiga besparingar som beror på en ansträngd ekonomi. På landstingsstyrelsens bord finns nu ärendet om att godkänna att Akademiska sjukhuset överskrider budgeten med bortåt 200 miljoner kronor, vilket även medför ett underskott för landstinget i helhet. För socialdemokraterna är det självklart att ett sådant beslut måste tas av landstingsfullmäktige och inte gömmas undan i en styrelse. Detta regleras tydligt i såväl kommunallagen som i landstingets egna regelverk samt anvisningar i fastställd plan och budget för 2014-2016.

– Oredan med Akademiska sjukhusets budget är skapad av den borgerliga majoriteten och när de försöker rätta till bristerna skapar Erik Weiman (M) oordning igen, fortsätter Börje Wennberg.

Socialdemokraterna kräver ordning och reda i landstinget. Vi vill att landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M), som är ytterst ansvarig för personalfrågorna, presenterar en lösning på problemen. Frågan om framtiden och ekonomin för Akademiska sjukhuset måste sedan vidare till landstingsfullmäktige.

Vid frågor kontakta gärna Börje Wennberg

facebook Twitter Email