Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Hur mycket har ”Medproskandalen” i Bålsta kostat?

Pressmeddelande

Idag, onsdagen den 15 januari, har landstingsråd Börje Wennberg lämnat in en interpellation till landstingsfullmäktige, där han frågar landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M) hur mycket ?Medproskandalen? har kostat länets skattebetalare.

 

I november 2010 beslutade landstingsstyrelsen att sälja Bålsta Vårdcentral till det danska bolaget Medpro Clinic AS för 20,1 mnkr. Den köpeskilling som enligt såväl förfrågningsunderlag som bolagets skriftliga anbud skulle erläggas på tillträdesdagen reviderades senare genom ett muntligt avtal till att bolaget köpte vårdcentralen på kredit. Trots detta fick inte landstinget några pengar och i juni 2012 gick vårdcentralen i konkurs. Redan i juli samma år sålde konkursförvaltaren vårdcentralen till Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB, som sedan dess bedriver verksamheten.

 

Börje Wennberg frågade i aug 2012 hur mycket den här skandalen kostat landstinget. Landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M) svarade att det inte gick att säga eftersom konkursen inte avslutats, men han gjorde bedömningen att landstinget skulle få tillbaka sina pengar. Sedan dess har ingen återrapportering skett i ärendet och eftersom det nu gått lång tid anser Börje Wennberg att det hög tid att landstingsfullmäktige får information om hur mycket affären har kostat länets skattebetalare.

 

–          Jag vill veta hur mycket ?Medproskandalen? har kostat länets skattebetalare i form av utebliven köpeskilling, uteblivna hyresintäkter, uteblivna intäkter för medicintekniska och andra tjänster, konsultarvoden till inköpt juristkompetens och övriga konsultarvoden, extra arbetsinsatser från landstingets tjänstemän, säger Börje Wennberg

 

–          Socialdemokraterna vill ha ordning och reda i landstinget. Under de gångna mandatperioderna har landstingets ekonomi urholkats och resurser slösats bort bland annat genom dåligt skötta utförsäljningar av landstingets verksamheter, fortsätter Börje.

 

Vid frågor kontakta gärna Börje Wennberg

facebook Twitter Email