Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Kris i landstingets ekonomi – S kräver åtgärder

Det är kris i landstinget. När landstingsdirektörens ekonomirapport för mars lades fram till landstingsstyrelsen visar det sig att prognosen är att landstinget kommer att gå med ett underskott på 141 miljoner kronor för 2014. Jämfört med ursprungligt fastställd budget är det en negativ avvikelse med en kvart miljard.

Det prognostiserade resultatet är mycket oroande. Uppgiften att nettokostnads­utvecklingen ligger på 5,6 %, vilket kan jämföras med den budgeterade netto­kostnads­utvecklingen på 3,1%, gör inte heller läget bättre. Prognosen för skatte- och statsbidragsutvecklingen är 2,5% vilket medför att landstinget återigen lever över sina intäkter. I landstingsdirektörens rapport står att läsa ”Landstinget befinner sig i en allvarlig situation just nu och åtgärder måste vidtas för att vända den negativa trenden.” Oredan är total.

– Socialdemokraterna ser att trenden måste vändas. Akademiska sjukhuset måste få en fastlagd budget, nettokostnadsutvecklingen måste minska och ordningen och redan i landstingets ekonomi måste återställas, säger Börje Wennberg.

Socialdemokraterna yrkade, tillsammans med MP och V, på att ge landstingsdirektören i uppdrag att återkomma till nästkommande styrelse med förslag på åtgärder och aktiviteter för att reducera landstingets underskott. Vi yrkade också att landstingsdirektören, efter samråd med sjukhusledningen för Akademiska sjukhuset, skulle återkomma till styrelsen med förslag till budget, då sjukhuset fortfarande saknar en budget ? 4 månader in på året.

Erik Weiman (M) och den övriga borgerliga alliansen yrkade avslag på oppositionens begäran med argumentet att de inte riktigt litade på landstingsdirektörens ekonomirapport. Antingen litar de inte på landstingets tjänstemän eller så vill de helt enkelt inte erkänna att läget ser så illa ut som det gör.

– Jag vill ha ordning och reda på landstingets ekonomi. Att som Erik Weiman (M) blunda för den allvarliga ekonomiska situationen som landstinget befinner sig i är direkt oansvarigt, säger Börje Wennberg.

Vid frågor kontakta gärna Börje Wennberg, landstingsråd i opposition

facebook Twitter Email