Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Rundabordssamtal om våld mot kvinnor

En kunskapsstad som Uppsala har mycket att ge. I går, dagen innan internationella kvinnodagen, besökte S-politikerna Agneta Gille, Sanne Eriksson och Vivianne Macdisi, företrädare för organisationerna Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK), Tjejers Rätt i Samhället (TRIS) och Uppsala Kvinnojour för ett rundabordssamtal. Syftet var att ta del av kunskap och diskutera vägar framåt för att stoppa mäns våld mot kvinnor. 

De tre organisationerna är alla viktiga aktörer som gör ett stort arbete på sina respektive områden. Att lyssna in synpunkter och förslag från de som arbetar med mäns våld mot kvinnor är ovärderligt. Det ger en unik inblick och förståelse för hur arbetet ser ut och vilket stöd de behöver från politiken.

Mycket finns att göra och mycket ska göras. För våld mot kvinnor i alla former – hedersvåld, våld i nära relationer och sexualbrott – måste stoppas.

Ett viktigt löfte från regeringen som har blivit verklighet är att tillföra extra resurser till Sveriges kvinnojourer för att stärka dem i deras arbete. Det är en liten utgift men som gör stor skillnad för många kvinnor.

facebook Twitter Email