Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

S i landstinget har presenterat sitt budgetalternativ för 2015

S i landstinget presenterade sitt förslag till budget

Vid dagens pressträff presenterade landstingsråden Börje Wennberg (S), Vivianne Macdisi (S) och Bertil Kinnunen (S) Socialdemokraternas förslag till landstingsbudget för 2015. Ett budgetalternativ för ordning och reda i landstinget.

– Landstingets ekonomi är satt under hård press varför utrymmet för stora reformer är minimalt. Något som återspeglas i vårt budgetförslag och som till stor del beror på det nuvarande vanstyret, säger Börje Wennberg.

Socialdemokraternas landstingsbudget förutsätter en socialdemokratiskt styrd regering. Löftet om 2 miljarder mer till Hälso- och sjukvården i Sverige innebär att landstinget i Uppsala län får en förstärkning på 72 miljoner kronor. Utöver dessa ökade resurser planerar Socialdemokraterna i landstinget att spara in 15 miljoner kronor på omförhandlingar av de många kostnadsdrivande vårdvalen.

Följande ekonomiska delar finns med i det Socialdemokratiska budgetalternativet

Akademiska sjukhuset + 77 miljoner utöver den borgerliga budgetenLönesatsning 30 miljoner ? riktat till personalgrupperna sjuksköterskor, barnmorskor och undersköterskorAvgiftsfri vård för barn och ungdomar samt för länsbor +85 år ? kostnad 10 miljoner kronor

– Personalen är vår viktigaste resurs för att ge en god vård till patienterna. Vi vill därför anställa fler sjuksköterskor, barnmorskor och undersköterskor. Det skulle ge möjlighet att minska arbetsbelastningen, öka kvaliteten och bemötandet i vården samt öppna många av de idag stängda vårdplatserna, säger Vivianne Macdisi.

– Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för både framtidens vård och länets kollektivtrafik. Onödigt dyra bussdepåer och brist på samordning i övriga investeringar får inte riskera framtidens hälso- och sjukvård, säger Bertil Kinnunen.

Vid frågor kontakta gärna

Börje Wennberg, 070-634 82 14, Vivianne Macdisi, 070-890 81 55, Bertil Kinnunen, 070-7634071

Budgetdokumentet – Ordning och reda för framtidens sjukvård, kollektivtrafik och kultur

Presentation av budgetalternativet

 

facebook Twitter Email