Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

S oroliga över universitetets utveckling

Idag rapporterar flera medier om att Uppsala universitet tappar sin plats bland de 100 mest framstående universiteten i världen. Detta oroar Socialdemokraterna.

–          Uppsala universitet är nyckeln till att Uppsala och Uppsala län ska fortsätta växa och bli Sveriges starkaste kunskapsregion. Universitetet är centralt för en stark kunskapsintensiv industri och för Akademiska sjukhusets utveckling, säger Ardalan Shekarabi, riksdagsledamot (S).

Utvecklingen på Uppsala universitet oroar. Utbildningar får kritik och universitetet har som en konsekvens av regeringens nedskärningar fått skära ned på 850 utbildningsplatser. Bilden av universitetet är viktigt för att upprätthålla ett högt söktryck och i längden en god kvalitet. Därför är tappet i anseenderankingen oroande. Resultaten i PISA och det faktum att Sverige förlorar sitt medlemskap i europeiska ENQA som arbetar med kvalitetssäkring av högskoleutbildningar riskerar att skada förtroendet för det svenska utbildningssystemet.

–          Utvecklingen på Uppsala universitet oroar oss och måste tas på allvar. Jag uppmanar nu regeringen att ta initiativ till dialog för att upprätthålla det svenska utbildningssystemets förtroende, avslutar Ardalan Shekarabi.

För mer information:

Ardalan Shekarabi: 0701-910781

facebook Twitter Email