Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Satsning ska ge fler specialistsjuksköterskor

Nu ska fler sjuksköterskor i Region Uppsala få möjlighet att gå specialistutbildning med goda villkor. På fredagen har Sveriges kommuner och landsting och regeringen kommit överens om att 300 miljoner kronor av professionsmiljarden ska öronmärkas för att fler sjuksköterskor ska få möjlighet att gå specialistutbildning. För Region Uppsala innebär det en satsning på 10,8 miljoner kronor. 

Brist på specialistsjuksköterskor är en av de vanligaste orsakerna bakom stängda vårdplatser och ökade väntetider i vården. Idag slöt regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, en överenskommelse om hur regeringens vårdsatsning professionsmiljarden ska användas 2017-2018. En del av överenskommelsen är att ge fler sjuksköterskor ekonomiska möjligheter att vidareutbilda sig, genom olika former av ekonomiskt stöd vid utbildning.

– Vi ska göra allt vi kan för att inte personalbrist ska tvinga människor att vänta på vård. Jag är väldigt glad för den här satsningen eftersom personalen i vården är vår allra viktigaste tillgång och resurs. Det är viktigt att satsa på personalen och möjliggöra för fler att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska. Det här är ett sätt att stärka kvalitén i vården, säger Vivianne Macdisi, regionråd (s) och ordförande i Sjukhusstyrelsen.

Totalt öronmärks 300 miljoner kronor som landstingen och regionerna får dela på, efter befolkningsmängd.  Pengarna kan användas för att möjliggöra för medarbetare att kombinera studier med arbete genom utbildningsanställningar och olika former av utbildningsförmåner, som delvis eller full lön under studierna och vid behov bidrag till resor.

Antalet specialistsjuksköterskorna har minskat under flera år och trenden har varit särskilt tydlig inom vissa områden. De pengar som regionerna och landstingen nu får ska därför stimulera till specialistutbildning inom områden där de nationella behoven är stora som till exempel inom psykiatri, vård av äldre, operation eller inom prioriterade områden utifrån vårdens behov lokalt. 

facebook Twitter Email