Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Socialdemokrater från Uppsala län tar plats i SKL

Socialdemokraterna har nu utsett representanter till Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och beredningar. Helena Proos blir ledamot i Förhandlingsdelegationen, Erik Pelling blir gruppledare i beredningen för Socialpolitik och individomsorg och Vivianne Macdisi kommer att representera Socialdemokraterna som ersättare i Sjukvårdsdelegationen.

Socialdemokraterna presenterar nu sina företrädare i Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och beredningar. Styrelsen väljs på SKL:s kongress tisdag den 19 mars, och beredningarna utses därefter av styrelsen. SKL är en viktig del i den svenska demokratin, och företräder den lokala och regionala politiska nivån i nationella diskussioner.

Helena Proos, Region Uppsala, kommer att bli ordinarie ledamot i Förhandlingsdelegationen.

− Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med välfärdens framtida utmaningar på lokal och regional nivå, säger Helena Proos. Att intressera unga människorför en framtid som anställd inom välfärdsyrkena är avgörande för vår förmåga att behålla en stark generell välfärd. Jag ser fram emot att arbetabrett med personalfrågorna i Förhandlingsdelegationen.

Erik Pelling, Uppsala kommun, kommer att bli ledamot och gruppledare förberedningen för socialpolitik och individomsorg.

− Att öka tryggheten i våra bostadsområden och på gator och torg och att bidra till en ökad social hållbarhet är hjärtefrågor för mig i min roll som kommunpolitiker i Uppsala. Att få en möjlighet att även bedriva det arbete tpå nationell nivå känns utmanande men framförallt oerhört hedrande, säger Erik Pelling.

Vivianne Macdisi, Region Uppsala, blir ersättare i Sjukvårdsdelegationen.

− Frågorna om sjukvårdens utveckling har på senaste tiden lyfts fram som enav de frågor som svenska folket prioriterar allra mest. Sjukvården har underallt för lång tid brottats med resursproblem och svårigheter att rekrytera ochbehålla personal. jag ser fram emot att under de kommande fyra åren bidra

facebook Twitter Email