Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Utvärdera sjöfyllerilagen

I dag behandlas en rad motioner med förslag på översyn av sjöfyllerilagen och de konsekvenser den har fått. En av motionerna är undertecknad av Agneta Gille. Bakgrunden är att man för några år sedan införde samma promillegräns på sjön som vid bilkörning, dvs. 0,2. Sedan dess har det argumenterats livligt både för och emot.

 Mest upprörda är människor boende på öar, då man upplever problem när man har gäster som man sedan ska skjutsa tillbaka. Efter de nya reglernas införande väljer många numera en mindre båt med lägre säkerhet för detta ändamål.

Hittills finns inte någon samlad utvärdering över vad beslutet har lett till och därmed har heller ingen svaret på frågan: Blev det som avsikten var? Eller har vi en lag som gör att sjösäkerheten inte blev bättre?

– Självfallet måste överväganden om säkerhet till sjöss och annat också tas i beaktande. Olycksstatistik kopplad till alkohol till sjöss måste noga genomlysas. Olyckor med dödlig utgång på sjön har ofta koppling till alkohol och måste motarbetas. En utvärdering av resultatet av denna lag vore därför av stor vikt inför den fortsatta argumentationen, säger Agneta Gille.

 

Ytterligare upplysningar

Agneta Gille                        070-345 01 00

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/CU12/

facebook Twitter Email