Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

VAL AV OMBUD TILL PARTIKONGRESS 2017

Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis 39:e ordinarie partikongress hålls lördag 8 april ? onsdag 12 april 2017, på Svenska Mässan i Göteborg. Till kongressen väljs 350 ombud från de 26 partidistrikten. Uppsala läns partidistrikt har 11 ombud, som är fördelade på åtta valkretsar i förhållande till medlemstalet.

Valet av kongressombud pågår under perioden 28 november-12 december 2016. Röstning sker enbart genom poströstning. Information om detta har skickats ut till de röstberättigade medlemmarna.

Fördelningen mellan partidistriktets åtta vaökretsar ser ut enligt följande:

Valkrets 1 ? Enköpings AK                          1 ombud

Valkrets 2 ? Heby AK                                  1 ombud

Valkrets 3 ? Håbo AK                                  1 ombud

Valkrets 4 –  Knivsta AK                               1 ombud

Valkrets 5 ? Skutskär-Älvkarleby AK           1 ombud

Valkrets 6 ? Tierps AK                                 1 ombud

Valkrets 7 ? Uppsala AK                              4 ombud

Valkrets 8 ? Östhammars AK                       1 ombud

Rösträtt har den medlem som betalt sin medlemsavgift senast den 14e november 2016. 

Valsedlar som inkommer före den 28 november är ogiltiga och kommer ej att räknas. Valsedlar måste vara inne på partidistriktet, på adress enligt nedan, före midnatt den 12/12 för att vara giltig. Frågor besvaras av ombudsman, se kontaktuppgifter nedan.

Frågor om valet hänvisas till ombudsman Mattias Kristenson, mattias.kristenson@socialdemokraterna.se 072-521 30 79

facebook Twitter Email