Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Vår väg framåt

Vi i Socialdemokraterna gick 2014 till val på att vända utvecklingen i Sverige. Vi gick till val på att få ner arbetslösheten och hjälpa människor att komma i jobb. Vi gick till val på att vända skolresultaten för att våra barn ska få den hjälp de behöver i skolan så att kunskapsresultaten ökar och vi gick till val för att se till att våra äldre får den vård de förtjänar. Vi ser redan resultaten när nu arbetslösheten sjunker, lärare anställs i skolorna och pensionärer får mer i plånboken.
Vår vision är att vi tillsammans skapar ett samhälle som håller ihop och där alla människor ges möjligheten att växa. För det är när människor växer som Sverige går framåt.

När våra barn har det tufft i skolan ska de få den hjälp de behöver av de bästa lärarna, de ska få känna självförtroende och tro på framtiden och säga de fantastiska orden: Det här klarar jag! Därför har vi gjort stora investeringar i svensk skola för mindre klasser och högre lärarlöner.

Vi når bara Europas lägsta arbetslöshet genom att ge människor de verktyg som får dem att växa. Genom utbildning, praktik eller traineeplatser ges människor möjligheten att lära sig mer och nya möjligheter öppnas upp. En kunskapsnation som Sverige går bara framåt när vi satsar på att låta fler öka sin kunskap för att komma i arbete. Därför har vi presenterat ett stort kunskapslyft med en historisk ökning av utbildningsmöjligheter.

I ett samhälle som håller ihop behandlar vi också alla de äldre, som tillsammans har byggt upp Sveriges välstånd, rättvist. Pensionärer ska inte behöva sitta och vända på varenda krona i slutet på månaden. Och med en sjukvård och äldreomsorg där varje människa blir sedd och omhändertagen skapar vi ett bättre liv för de generationer som arbetat hela livet men inte längre kan. Därför tar vi bort den orättvisa pensionärsskatten och gör investeringar i äldreomsorgen och sjukvården för mer personal.

Det är så vi bygger ett Sverige som håller ihop. Det är människors utveckling och välbefinnande som är kärnan i den politik som Sveriges regering och statsminister Stefan Löfven nu driver, politik för ett Sverige som håller ihop.

Nu har regeringen lagt fram två investeringsbudgetar för att vi tillsammans ska skapa ett Sverige som håller ihop. Det är reformer om 20 miljarder i vårbudgeten och drygt 25 miljarder i budgeten för 2016.

Det är inte bara stora summor. Det är riktiga reformer som gör skillnad människors vardag och tar Sverige i rätt riktning:

–       Investeringar på över 6 miljarder bostadssektorn för att få fram nya hyresrätter med rimlig hyra.

–       1,3 miljarder till ökat järnvägsunderhåll, med många miljoner till Uppsala län för för att vi ska få en järnväg att lita på.

–       Ett kunskapslyft med en stor utbyggnad av platser till högskola, yrkeshögskola, folkhögskola, Komvux och yrkesvux för att vi ska ge människor möjligheten att öka sin kunskap och komma i jobb.

–       Uppsala län får nya Yrkeshögskoleutbildningar och ökar platser med 60 procent. Det är utbildningar som i nio fall av tio leder till jobb.

–       För att våra barn ska få chansen att nå sin fulla potential investeras totalt över 9 miljarder 2015/16. Det handlar om tidiga insatser; mindre barngrupper och fler anställda på lågstadiet som ger mer lärartid till varje elev. Investeringar som har gjort kommunerna i Uppsala län kunnat satsa på mindre klasser.

–       Våra lärares status måste höjas för att säkra bra en bra skola. 60 000 lärare får i snitt 3 000 kronor mer i månaden.

–       Skolor med låga resultat och tuffa förutsättningar får extra resurser.

–       Vi stärker kvalitén inom fritidshemmen.

–       Vi vänder utvecklingen i välfärden. 2 miljarder läggs på ökad bemanning inom äldreomsorgen och 2 miljarder till sjukvården för att förbättra vår tillgång till vård.

–       2017 tas avgifterna till primärvården bort för äldre över 85 år.

–       Den orättvisa pensionärsskatten ska bort, nu tar vi första steget. Pensionärer med pension upp till 20 000 kr får sänkt skatt och mer i plånboken. Samtidigt ökar bostadstillägget för de med små inkomster.

–       Äntligen höjs taket i A-kassan, dagersättningen höjs och den bortre gränsen i sjukförsäkringen, stupstocken, avskaffas

Att vända utvecklingen i Sverige sker inte över en natt, inte ens på ett år. När många människor sökt sig till vårt land i skydd från de krig som rasar runt om i världen så kommer mer behövas göra för att skapa ett samhälle där människor jobbar istället för att gå arbetslösa, där alla barn får den hjälp de behöver i skolan och där våra äldre får den omsorg de förtjänar. Men genom den politik vi nu för så tar vi Sverige i rätt riktning ? mot ett Sverige som håller ihop och där alla har en plats och ges möjligheten att växa.

Agneta Gille, riksdagsledamot Uppsala län

Pyry Niemi, riksdagsledamot Uppsala län

Sanne Eriksson, riksdagsledamot Uppsala län

facebook Twitter Email