Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Wei(m)ans bokslut

Bokslutet för det gångna året i Landstinget i Uppsala län är nu klart och ska behandlas på nästa möte med landstingsfullmäktige. Men det är inte bara en rapport över det gångna året. Det ger också en tydlig bild av resultaten av det ledarskap moderaten Erik Weiman utövat i åtta år. Låt oss hoppas att det blir hans sista bokslut som ordförande i landstingsstyrelsen. För nu klarar landstinget snart inte av mer av Weimans oordning. Ännu en gång räddas ekonomin av tillfälliga intäkter. Den ekonomiska styrningen saknar långsiktighet och det har lett till att många av verksamheterna, inte minst Akademiska sjukhuset, får konstatera underskott i ekonomin.

Ekonomin hänger på en skör tråd. De två senaste åren har vi räddats av återbetalningar av pensionsförsäkringar men framförallt av att landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltningar i många fall dras med underskott. Situationen är särskilt allvarlig när den långsiktiga situationen tas i beaktning. Kostnadsutvecklingen är för fjärde året i rad högre än inkomstutvecklingen. Om vi fortsätter på inslagen bana är det lätt att se att det kommer att sluta illa.

Allvarligast är Akademiska sjukhusets underskott på 216 miljoner kronor. För 2014 har den borgerliga majoriteten valt att lösa detta med att inte fastställa någon budget för Akademiska sjukhuset. Det är inte att ta politiskt ansvar. Vi som socialdemokrater ser att det behövs politisk styrning i form av struktur, långsiktighet samt ordning och reda. Det krävs mod för att komma tillrätta med landets längsta vårdköer, personalflykt och en pressad ekonomisk situation. Den styrande majoriteten saknar det modet.

Vi socialdemokrater vill ta ansvar och vill utveckla ett starkt och sammanhållet Akademiska sjukhuset. För oss är det tydligt att Akademiska sjukhuset har en särställning som en central tillväxtmotor i den Kunskapsregion vi vill utveckla genom sin roll som sjukvårdsproducent, utbildningsanordnare, forskningscentrum och arbetsgivare. Vi är stolta över att vårt län har ett så anrikt, men samtidigt framtidsinriktat universitetssjukhus.

Bokslutet för den borgerliga majoriteten visar också att de har stora problem med måluppfyllelsen. Endast 23 % av de mål som sattes upp i den borgerliga budgeten är uppfyllda. Vid valet 2010 fick Moderaterna och alliansen väljarnas förtroende genom stora löften om minskade vårdköer och god kostnadskontroll. Bokslutet visar nu att det är just inom dessa områden som majoriteten misslyckats mest.

Socialdemokraternas utgångspunkt är att alla ska få den vård som är medicinskt motiverad och vi vill att Uppsala län ska fortsätta att växa. Om vi ska klara uppdraget att ge den bästa vården till alla efter behov, behövs ordning och reda i landstingets ekonomi. Under två mandatperioder med borgerligt styre har landstingets ekonomi urholkats och resurser slösats bort. Vi vill vända trenden och:

– Skapa schyssta villkor och större delaktighet för vår engagerade och lojala personal och därigenom säkerställa patientsäkerhet och tillgänglig vård

– Stoppa privatiseringen av Akademiska sjukhuset. Nu slås specialistsjukvården i spillror vilket driver upp kostnaderna och hotar sjukhusets framtid som universitetssjukhus

– Säkerställa att Akademiska sjukhuset har god ägarstyrning genom att etablera en ägarstrategi inom landstinget

– Skapa ordning och reda inom landstinget genom långsiktig planering och en aktiv dialog med verksamheterna

Det är hög tid för ordning och reda i välfärden. Socialdemokraterna är redo att ta ansvar för framtidens hälso- och sjukvård. Bokslutet och den bristande ordningen i landstinget visar att den borgerliga majoriteten har tröttnat på att ta det ansvar som hälso- och sjukvården kräver.

Börje Wennberg, landstingsråd i opposition (S)

Vivianne Macdisi, landstingsråd i opposition (S)

Bertil Kinnunen, landstingsråd i opposition (S)

facebook Twitter Email