Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

För ett Knivsta som växer klokare

Sveriges yngsta kommun ska vara landets bästa kommun att växa upp i. Med Knivstas förutsättningar borde vi ligga i Sverigetoppen. Trots det står vi på tröskeln till en skolkris. Efter år av uteblivna satsningar saknas det både lärare och pengar i skolan. Knivsta ska inte vara en kommun där vi föräldrar oroar oss över om våra barn får den hjälp som behövs.

Nu måste skolan och tryggheten komma först. Tryggheten stärks när våra barn får en bra skolgång och en meningsfull fritid. Det måste gå före skattesänkningar. Knivsta ska växa klokast, inte snabbast. Det gör vi bäst när vi satsar på framtiden.

Våra 5 viktigaste områden:

  • Anställa fler lärare och minska barngrupperna i förskolan.
  • Prioritera våra barns skolgång framför skattesänkningar.
  • Inrätta ett medborgarråd för att medborgarna ska ha inflytande i samhällsutvecklingen.
  • Bygga ut kulturskolan och satsa på fler mötesplatser för barn och unga.
  • Skapa en mer pensionärsvänlig kommun. Bland annat ska pensionärer erbjudas att äta i skolmatsalar och vi vill verka för fler seniorboenden.
facebook Twitter Email