Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Våra studier

Vill du lära dig om politik och socialdemokrati?

Medlemsutbildningen vänder sig till nya och nygamla medlemmar som vill diskutera aktuell politik, få nya kunskaper och knyta kontakter med andra partimedlemmar och ledande förtroendevalda.

Första steget i medlemsutbildningen – Steg 1

Du får grundläggande kunskaper om Socialdemokraternas politik, ideologi och organisation. Olika kurspass ger dig inspiration och en bra grund för fortsatt engagemang i partiet.

Utbildningen innehåller kurspassen:

  • Socialdemokraterna som organisation – Vad innebär det att vara medlem i en idéburen organisation och hur kan man som medlem påverka inom partiet?
  • Ideologi och arbetarrörelsens historia – Kurspasset ger en historisk överblick av socialdemokraterna och övriga arbetarrörelsens ideologi och historia.
  • Mötesteknik – Kurspasset ger grundläggande kunskaper om hur ett möte, till exempel styrelsemöte eller kommunfullmäktigesammanträde, bör gå till och vilka verktyg som finns till hands för samtliga ledamöter.

Anmäl dig till uppsala@socialdemokraterna.se, helst två veckor innan kursen, glöm inte ange de datum du vill gå.

Bekräftelse skickas ut 1-2 veckor före kursdatum per mail.

 

S2 Andra steget i medlemsutbildningen

Du fördjupar dina kunskaper och ditt engagemang i Socialdemokraterna. Kursens målsättning är att deltagarna ska få flera verktyg för att mer aktivt kunna delta i partiarbetet samt få inflytande över politikens innehåll. En central och stor del i kursen är att prova sina egna politiska argument och diskutera politik.

Utbildningen innehåller kurspassen:

  • Ideologi – igår och idag: Hur kan Moderaterna kalla sig för det nya arbetarpartiet och var står egentligen Sverigedemokraterna politiskt?
  • Det jag brinner för och partiet: Alla medlemmar går med i Socialdemokraterna av någon anledning. Det kan vara en specifik fråga eller en speciell händelse som gjorde att du tog steget in i partiet. Under detta kurspass är det den enskilda kursdeltagarens hjärtefråga och brinnande engagemang som står i centrum.
  • Verktygslådan – intern påverkan i partiet och i arbetarrörelsen: Hur kan jag göra i partiet för att min fråga ska få genomslag?
  • Verktygslådan – argumentation: Under detta kurspass får du träna praktiskt på att argumentera för en ståndpunkt.
  • Verktygslådan – opinionsbildning och kommunikation: Under detta pass är fokus på hur man kan få genomslagskraft för sin fråga utanför partiet.

Anmäl dig till uppsala@socialdemokraterna.se, helst en månad innan kursen, glöm inte ange de datum du vill gå.

Bekräftelse skickas ut 1-2 veckor före kursdatum per mail.

 

S3 Tredje steget i medlemsutbildningen

Partistyrelsen anordnar steg 3 i medlemsutbildningen. Du som deltagit i steg 1 och steg 2 kan ansöka till steg 3 i medlemsutbildningen. Information om kursinnehåll och formulär för ansökan hittar du på studieportalen http://www.socialdemokraterna.abf.se/

 

Alla kurser genomförs i samarbete med ABF.

facebook Twitter Email