Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Socialdemokraterna i Region Uppsalas förslag till Regionplan och budget för 2022

Att sätta personalen i första rummet efter att pandemin är över. Det är den viktigaste prioriteringen i det budgetförslag som Socialdemokraterna kommer att gå fram med inför 2022. För oss går välfärden först och därför står satsningar på personalen högst upp på vår agenda.

I budgeten föreslår vi, bland annat:

En medarbetarsatsning för återhämtning efter pandemin

Den pågående pandemin har inneburit enorm ansträngning och stora uppoffringar för regionens personal. De insatser som det blågröna styret föreslår är bra men helt klart otillräckliga. Vi föreslår därför en fördubbling av satsningen från 5 till 10 miljoner kronor.

Utveckla 1177 istället för privata backuplösningar

1177 måste stärkas för att fungera som vägen in i vården. Vi vill utveckla 1177 med mer personal och mer resurser och satsar därför 10 miljoner kronor på verksamheten. Vi motsätter oss samtidigt förslaget om att handla upp en privat backup-lösning för att täcka upp för långa väntetider inom.

Pensionärsrabatt i kollektivtrafiken

För de av länets pensionärer som sällan använder sig av kollektivtrafiken kan biljettpriserna upplevas som betungande. Vi vill därför pröva att låta pensionärer åka för rabatterat pris under lågtrafik. Vår bedömning är att denna reform kommer att kosta 5 miljoner kronor.

Sommarkort för barn och ungdomar

Att ge alla barn och ungdomar möjlighet att kunna röra sig med kollektivtrafik är en möjlighet till alla att få ta del av en rikare sommarupplevelse. Vi undviker stillasittande och isolering samtidigt som vi berikar sommarupplevelsen för barn och ungdomar.

facebook Twitter Email