Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

65,5 miljoner kronor till mer personal i Uppsala läns förlossningsvård

”Under alldeles för lång tid har det investerats för lite i vården. Här i Uppsala län ska vi ha en barnmorska per födande för att öka tryggheten för födande kvinnor. Men ska vi lyckas med det måste vi satsa mer på vården, istället för att sänka skatten för de som redan har mest.” säger Vivianne Macdisi (S), regioråd.

I Uppsala ska pengarna användas till mer personal i förlossningsvården, att förbättra arbetsmiljön för personalen med satsning på vidareutbildning och att förstärka eftervården för kvinnor som fött barn. Utöver detta kommer även att neontalvården att stärkas.

– Den här satsningen är ett steg i rätt riktning. Men det kommer att krävas mer. Vi kommer behöva fortsatta göra satsningar på vården i takt med att befolkningen ökar. Vården måste finnas där när man behöver den, säger Vivianne Macdisi (S).

Under mandatperioden har regeringen satsat miljardbelopp på sjukvården för att korta vårdköerna och anställa mer personal i vården. Dessutom har en stor satsning på mer jämlik och tillgänglig cancervård, mer tillgänglig primärvård och bättre vård för barn och unga med psykisk ohälsa. Nu kommer ytterligare en satsning på 1,8 miljarder för att stärka upp förlossningsvården. Uppsala får 65,5 miljoner kronor till förlossningsvården samt att införa avgiftsfri livmoderhalscancerscreening.

Socialdemokraterna går till val på att:
• Anställa 14 000 personer i vården fram till 2022
• Förbättra arbetsmiljön i sjukvården
• Se till att fler sjuksköterskor ska få läsa till specialister med studielön eller utbildningsanställning
• Förstärka ambulanssjukvården och investera i fler ambulanshelikoptrar i hela landet
• Öka resurserna till en ny och utvecklad satsning på cancersjukvården
• Utveckla den statliga finansieringen av Sveriges sex regionala cancercenta

facebook Twitter Email