Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Efter pandemin måste vårdens hjältar komma först

Idag samlas Region Uppsalas fullmäktige för att besluta om budget för 2022. Under juni månad har vi kunnat se hur pandemin har börjat klinga av i takt med att allt fler människor blir vaccinerade. Det är glädjande att vi börjar kunna se ljuset i tunneln även om faran långt ifrån är över. Förekomsten av lika mutationer och bristen på vaccin är fortfarande kritiska faktorer som måste tas med i beräkningarna. Den socialdemokratiska regeringens arbete med ökade statsbidrag har lett till att Sveriges kommuner och regioner trots motgångarna har kunnat klara krisen rent ekonomiskt.

I pandemins svallvågor finns det en uppgift som överskuggar alla andra och det handlar om att ge tillbaka en del av det som tagits av sjukvårdens personal under krisen. Att genomföra nödvändiga satsningar på arbetsmiljö, arbetsvärdering och arbetsledning är ett första viktigt steg i detta arbete. De insatser som Region Uppsalas blågröna styre föreslår är lovvärda och bra men otillräckliga. I det förslag till budget som vi lägger fram föreslår vi en dubbling av insatserna. I förhållande till alla övertidstimmar och förändrade semesterscheman ter det sig som en billig insats.

Vi tycker också att det är hög tid att genomföra verkliga satsningar på förebyggande folkhälsoarbete. Hälsoundersökningar för äldre, stärkt forsning om äldres sjukdomar, pensionärsrabatter i kollektivtrafiken och insatser för att främja rörelse är några av de insatser som ingår i det socialdemokratiska äldrepaket som vi lanserar i budgetförslaget. Att pandemin har slagit hårt mot de boende inom äldreomsorgen manar till eftertanke. Vi föreslår därför att läkarnärvaron inom äldreomsorgen ska utökas. Vi är övertygade om att en sådan insats hade bidragit till förbättrad hälsa och minskat lidande. Att ta ett samlat grepp om gruppen äldre går väl i linje med regeringens arbete för höjda pensioner. Socialdemokratisk politik måste alltid hänga ihop från regeringsnivån till region och kommuner.

Vi föreslår också en lång rad åtgärder kring psykisk hälsa i allmänhet och barn och ungdomars psykiska hälsa i synnerhet. Den psykiska ohälsan har tyvärr ökat under pandemin. isoleringen och ensamheten har ökat och på grund av risk för ökad smittspridning har tillgången till vård minskat. Barn och ungdomar i behov av stöd och hjälp har hamnat i kläm. Tyvärr beslutade det moderatledda styret i Region Uppsala mitt under pandemin att den telefonlinje till akutpsykiatrin som tidigare funnit skulle dras in. Ett mycket olyckligt beslut som vi Socialdemokrater tillsammans med anhörigföreningar och professionen har kritiserat. Vi förslår att telefonlinjen öppnas igen, att samarbetet med elevhälsan stärks och att resurserna till psykiatrin ska utökas.

Vi Socialdemokrater kommer alltid att värna om en sammanhållen och jämlik sjukvård. Vi säger självklart nej till de privatiseringsexperimenten som pågår i Region Uppsala just nu. Förslagen som kan innebära privatiseringar inom ögon, öron, gynekologi och plastikkirurgi kommer att slå sönder fungerande samarbeten och försämra förutsättningarna för världsledande forskning. De eventuella ekonomiska vinsterna är försumbara. Vi kan inte se någon annan förklaring än att de initierade privatiseringarna enbart är ideologiskt motiverade. En nyliberal ideologisk agenda som hör hemma i ett föregående sekel.

Helena Proos

Vivianne Macdisi

Regionråd för Socialdemokraterna i Uppsala län

facebook Twitter Email