Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

En hänvisning till Google Maps duger inte

Med anledning av översvämningarna i bland annat Heby kommun kräver Marcus Wennerström (S), riksdagsledamot från Uppsala län, svar från regeringen om vilket stöd kommuner kan förvänta sig från staten. En skriftlig fråga har lämnats in till ansvarigt statsråd Carl-Oskar Bohlin (M). 

Under första helgen i september drog skyfallen in över nordvästra Uppland och östra Västmanland. Extrema mängder vatten skapade översvämningar av såväl viktiga åkerarealer som av vägar och källare. I Heby kommun tvingades reningsverket att stänga på grund av översvämningarna, en åtgärd vars konsekvenser vi ännu inte har full bild av. I hela området riskerar nu årets andra spannmålsskörd att förstöras, den första av torka, den andra av översvämning.

Kommunernas krisberedskap aktiverades när konsekvensen av skyfallen blev tydliga. Samtidigt försenades krishanteringen i Heby av att SMHI:s prognoser sa att kommunen inte skulle drabbas så hårt. När kommunen sedan bad Trafikverket om stöd för att vägleda kommunmedlemmarna i vilka vägar som var farbara hänvisade de till resursbrist och bad kommunen att använda Google Maps.

– Översvämningar kommer troligtvis bli allt vanligare i Sverige i takt med klimatförändringarna. Kommunerna måste förbereda sig, men jag förväntar mig att regeringen tar sitt ansvar och stöttar kommunerna på alla sätt möjliga, säger Marcus Wennerström (S), riksdagsledamot.

Följande fråga har Marcus Wennerström lämnat till statsrådet Carl-Oskar Bohlin:

På vilket sätt avser statsrådet att tillse att kommuner som framöver finner sig i liknande situationer som Heby ska kunna få stöd av staten, och hur skulle detta stöd i så fall se ut?

facebook Twitter Email