Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Inför gratis mammografi även för kvinnor efter 74 år!

Det är dags att ta bort åldersdiskrimineringen i mammografin. Mammografi räddar liv, även för kvinnor över 74 år. Vi vet att 20 procent av alla kvinnor som får bröstcancer är över 74 år. Ökad livslängd och pensionärer som är mer aktiva och friska nu än tidigare ökar också värdet av mammografi högre upp i åldrarna. Det är inte rimligt att äldre pensionärer exkluderas från att bli kallade till screening och möjligheten till avgiftsfrihet inom mammografin. Tvärtom är det en grupp kvinnor som bör lyftas upp och värnas.

För att uppmärksamma kampen mot bröstcancer och Rosa bandet som manifesteras särskilt under oktober månad, lämnar vi nu in motioner till Region Uppsala och Riksdagen med förslag på att mammografi ska vara avgiftsfri även efter 74 år. Vid S-kvinnors kongress nästa helg kommer vi att i S-kvinnors politiska program att föreslå samma sak.

Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen bland kvinnor. Varje år upptäcks 11 000 nya cancerfall hos ca 8300 kvinnor och antalet fall ökar för varje år. Mammografin är en mycket viktig och effektiv förebyggande åtgärd för att upptäcka bröstcancer så tidigt som möjligt. Vid screeningen upptäcks upp till 70 procent av alla bröstcancerfall och screeningen bidrar även till minskad dödlighet med över 25 procent för de som deltar regelbundet. Genom Socialstyrelsens rekommendationer kallas alla kvinnor mellan 40–74 år regelbundet till mammografi och screeningen är avgiftsfri sedan 2016. Det år en kvinna fyller 75 upphör kallelserna till screening. Då måste hon på eget initiativ boka mammografi och hon får betala en patientavgift.

Samtidigt vet vi att risken för att drabbas av bröstcancer ökar med stigande ålder. Socialstyrelsens statistik visar att risken är som störst mellan 65 och 85 år. Därför menar vi att det bör tas steg i riktning både på regional och nationell nivå för att säkerställa att kvinnor över 74 år också gör mammografi. Vi menar att man både behöver omfatta dem i ett regelbundet kallelsesystem för att nå en hög täckningsgrad genom deltagande i bröstcancerscreeningen samt att mammografin blir avgiftsfritt. Det är kanske till och med särskilt viktigt att just äldre pensionärer får det stöd och den hjälp som automatiska kallelser och avgiftsfrihet innebär. Det har också framkommit att väldigt många kvinnor vill göra mammografi även efter 74 års ålder. I en undersökning svarade åtta av tio kvinnor över 74 år att de skulle gå på mammografi om de blev kallade.

I november 2020 presenterades en intressant studie från Umeå Universitet om att mammografi leder till markant lägre dödlighet i bröstcancer även för kvinnor som undersökts efter fyllda 70 år. Studien omfattade gruppen 70–74 år. Vi menar att det öppnar för att den tidigare hållningen från Socialstyrelsen kan komma att revideras. Man har menat att det ännu inte gjorts tillräckliga studier av screeningprogram för kvinnor över 74 år och därmed saknas analys av hälsovinster och risker av screening och avgiftsfrihet efter 74 år.

Vi menar därför att det nu finns ett gyllene tillfälle för Uppsala län att tillsammans med forskare pröva avgiftsfri screening även för gruppen över 74 år och att samtidigt följa upp och analysera effekterna av det. En sådan reform och studie skulle kunna ligga till grund för att screening och avgiftsfrihet sedan införs på nationell nivå och omfatta hela landet.

Vi har även denna vecka kunnat ta del av Bröstcancerfondsrapportens sammanställning med fokus på segregerad screening som publicerades. Där visar siffror att Region Uppsala tyvärr tillsammans med Region Stockholm ligger sämst i landet när det gäller deltagande i bröstcancerscreening. Alla regioner har ett särskilt uppdrag att följa upp statistiken för deltagandet i mammografin, vilket även görs i Sjukhusstyrelsen i Region Uppsala men regionen behöver också bli bättre på att analysera statistiken och ta reda på varför deltagandet är så lågt och vilka särskilda insatser som krävs för att öka deltagandet. Till exempel ser vi att just socioekonomiska faktorer och geografiskt avstånd till mammografin påverkar deltagandet så att det är mycket lägre. God hälsa är en jämlikhetsfråga.

Vi har en chans och möjlighet att rädda liv. Varje kvinna som drabbas, varje syster, mamma, hustru, väninna, påminner oss om att detta är en ständigt pågående kamp där vi måste göra vårt yttersta för att använda den kunskap och de verktyg vi har samt utveckla forskningen för att förebygga att kvinnor drabbas av bröstcancer.

 

Vivianne Macdisi (S)

S-kvinnors förbundsstyrelse och Regionråd i opposition Uppsala län

Sanne Lennström (S)

S­-kvinnors distriktsordförande och Riksdagsledamot Uppsala län

facebook Twitter Email