Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Ja till enkel kollektivtrafik – nej till chockhöjda priser!

Det är hög tid att förenkla kollektivtrafiken i vårt län och göra det enklare och smidigare att resa, men det måste också ske till rimliga priser. Vi står bakom förslaget att ta bort zonerna i Uppsala län men vi säger nej till en prishöjning med nästan 30 procent som skulle beröra tre av fyra resenärer.

Efter en kraftig nedgång i resandet under pandemin, ökar det kollektiva resandet igen. Det är bra för såväl individen med pålitlig och effektiv kollektivtrafik som för oss alla genom dess viktiga del i att minska klimatutsläppen. Därför är det hög tid att välkomna tillbaka våra resenärer genom en enkel och prisvärd kollektivtrafik.

Vi har länge förespråkat att dagens system med fem zoner ska göras om till endast en zon. På så sätt slopas gränsdragningar som av många upplevs som godtyckliga. De som bor utanför stadskärnor eller reser mellan länets kommuner får det enklare, och billigare.

Dagens system är helt enkelt för krångligt och med ett biljettutbud på 100 olika biljettyper så är systemet nästan upplagd för att man ska göra fel. Det märks även i statistiken, över 70 procent av de som får böter för biljettfusk böter trots att de köpt en biljett, men av misstag köpt fel. Det är inte rimligt att resenärer som försöker göra rätt straffas för att systemet är för krångligt. Det är ett problem som inte skulle kunna uppstå med en tydligare och enklare biljett- och zonstruktur.

För tre av fyra av dem som reser sällan och inte tjänar på att köpa ett månadskort skulle priset höjas med nästan 30 procent enligt det förslag som alliansen har lagt fram. Detta är varken rimligt eller rättvist mot resenärerna. Tajmingen på en så här stor prisökning är illa vald. Priserna rusar i samhället i stort och allt fler familjer kämpar med sin ekonomi. Att i det läget kraftigt höja priserna inom kollektivtrafiken blir ett dråpslag mot hushållens ekonomi. Resultatet är sannolikt att fler väljer bort kollektivtrafiken.

En rimlig utgångspunkt är att en enkelbiljett från och med nästa år inte ska vara dyrare än 30 kronor. Vi är beredda att skjuta till mer resurser för att det ska vara möjligt, men vill också se justeringar i det föreslagna systemet som gör att det är möjligt att sänka priset. Exempelvis kan man korta giltighetstiden för enkelbiljetten något. Men hittills har alternativa förslag och utformningar inte övervägts från alliansens sida.

Vi värnar införandet av ett en-zonssystem. Men vi anser inte det vara ansvarsfullt att förändringen ska ske på bekostnad av kraftiga prisökningar. Vi måste ta vårt ansvar för att hushållen ska klara sin ekonomi och se till att kollektivtrafiken är ett attraktiv alternativ för alla länsbor. Vi kräver att Alliansstyret och deras stödparti Sverigedemokraterna i Region Uppsala att omprövar sitt förslag och inte chockhöjer biljettpriserna.

Skriv under vår namninsamling för att stoppa Alliansen och SDs chockhöjning av biljettpriserna: https://www.folkrorelse.nu/petitions/stoppa-chockhojningen-av-biljettpriserna

facebook Twitter Email