Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter

I dag är det 8 mars, den internationella kvinnodagen. Det är en dag då det är värt att stanna upp och påminna sig om att vi kan vara stolta över att jämställdheten kommit långt. Samtidigt är det en dag då vi måste inse att det finns mycket kvar att göra. Barnen som leker på förskolan har inte samma förutsättningar i livet och det kan vi aldrig acceptera.

Ett exempel på detta är en rapport från föreningen ECPAT som heter ”Tjejer måste sluta skicka bilder”. Rapporten visar att pojkarnas tillvaro på nätet är präglad av aggressivitet och kontroll. När en bild på en naken tjej sprids utan att hon har samtyckt till det finns det en tendens att pojkar lägger ett stort ansvar på offret även om avsändaren skickade bilden i förtroende. Ibland handlar det emellertid inte alls om förtroende utan om att en flicka blivit hotad eller trakasserad till att skicka en bild. Detta är ett brott.

Uttrycken ”hon bad ju nästan om det” eller ”hon får skylla sig själv” är klara uttryck för påförande av skuld och skam på flickan. Det är en tydlig härskarteknik som används för att få ett maktövertag, inte sällan används det av män mot kvinnor. I detta fall används det av pojkar mot flickor.

Detta är ett mönster som framträder tidigt, särskilt i den digitala värld som ungdomar lever i. Det är oerhört beklagligt att vi inte kommit längre. Flickor som utsatts för övergrepp eller trakasserier drabbas fortfarande av dessa härskartekniker. Skam och skuld. Det är viktigt att samtala med såväl barn som unga om detta. För om vi menar allvar med att stoppa mäns våld mot kvinnor måste vi börja med att stoppa pojkars våld mot flickor. Det existerar och det måste motarbetas.

Denna dag vill vi uppmana alla kommuner i vår region att ta dessa frågor på allvar. Våra skolor, idrottsföreningar och samtliga platser där ungdomar möts äger gemensamt ett ansvar att se problemen och att aktivt arbete för sundare värderingar. Det skulle ge oss ett mer jämställt samhälle, vilket både män och kvinnor tjänar på, men också ett ökat psykiskt välbefinnande.

I slutändan är det samhällets ansvar att ge unga människor förutsättningar att kunna växa upp och få goda värderingar, må bra och att kunna skapa goda relationer. Det är också viktigt att söka hjälp när man behöver det. Den psykiska ohälsan bland unga ökar och flickor som har utsatts för kränkningar, ofredande och sexuellt våld mår fruktansvärt dåligt. De måste få hjälp och stöd snabbt. Skulden när övergrepp sker i den fysiska världen eller digitalt ska alltid läggas där den hör hemma – hos förövaren.

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. Vi måste ständigt sträva efter att allas lika värde genomsyrar vårt samhälle och vi måste börja så tidigt som möjligt. Om S-kvinnor behöver vara obekväma, ifrågasätta och utmana föråldrade värderingar kommer vi göra det. Alla som känner likadant är välkomna att gå med oss för en mer jämställd värld som alla tjänar på.

Sanne Lennström (S) distriktsordförande S-kvinnor och Riksdagsledamot, Uppsala län

Vivianne Macdisi (S) vice distriktsordförande S-kvinnor och Regionråd i opposition, Uppsala län

Eva Christiernin (S), kommunalråd, Uppsala

Evin Incir (S) europaparlamentariker

facebook Twitter Email