Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

LÖFVENS BESKED: JA TILL FYRSPÅR!

Det blir utbyggnad till fyrspår på sträckan mellan Uppsala och Stockholm. Det beskedet gav statsminister Stefan Löfven idag när han presenterade en satsning för att öka kapaciteten på Ostkustbanan.

Järnvägssträckan mellan Uppsala och Stockholm är hårt traffikerad. Pendlingen mellan städerna ökar i takt med allt fler väljer att flytta till en av Sveriges snabbaste regioner. Bygget av fyrspår har diskuterats under en lång tid men när den förra infrastrukturplanen presenterades av den då Moderatledda regeringen fanns inget besked om fyrspåret med.

Till nästa plan som den nuvarande socialdemokratiskt ledda regeringen lägger fram inom kort finns nu äntligen utbyggnaden av fyrspår med. Totalt ökar regeringen investeringarna med 100 miljarder för nästas period jämfört med den tidigare planen. Förutom utbyggnad av fyrspår kommer även investeringarna i underhåll av befintlig järnväg öka.

För Uppsalaregionens del innebär det här:

  • Det byggs två nya spår och två nya tågstationer på sträckan
  • Järnvägen rustas för att Uppsalaregionen ska fortsätta växa. Redan idag är regionen en av de snabbast växande i Sverige.
  • Upp till 100.000 nya bostäder möjliggörs. Utbyggnaden innebär att bostäder kan byggas där det idag saknas bra kommunikationsmedel. Södra Uppsala byggs ut.
  • Investeringarna som fyrspåret för med sig kommer skapa jobb och tillväxt i regionen. När fler jobbar ökar skatteintäkterna, det är så vi kan bygga ut och satsa på skolan, vården och omsorgen.
  • Mycket av tågtrafiken till norra Sverige från Stockholm går på sträckan. Genom att bygga ut med två nya spår förbättras också resandet till norra Sverige.
facebook Twitter Email