Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Maktskifte i Region Uppsala

Idag presenterade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet en gemensam väg framåt för Region Uppsala. Partierna vill tillsammans ta ansvar för Region Uppsala i ett mycket tufft läge och bildar ett nytt majoritetsstyre, det första på nästan nio år i Region Uppsala.

Den ekonomiska situationen i landet har lett till stora ekonomiska utmaningar, inte minst för landets regioner. Samtidigt har det politiska läget inom regionen varit osäkert. De utmaningar som regionen står inför kräver en samlad majoritet med förmåga att ta tag i svåra frågor och peka ut en långsiktig riktning för resten av mandatperioden.

S, V, C och MP är överens om att initiera en kraftsamling för Region Uppsala som tar ett samlat grepp om utmaningarna inom vården och identifierar nödvändiga åtgärder för stärkt kvalitet och ökad effektivitet. Arbetet ska ledas från högsta politiska nivå, och förankras brett i organisationen och bjuda in flera röster.

– Vi är glada att vi idag kan lägga ett osäkert politiskt läge bakom oss och presentera en färdplan för långsiktighet och stabilitet för vår region. Jag ser fram att tillsammans med andra partier i en handlingskraftig majoritetskonstellation kliva fram och ta ansvar för vår region, säger Helena Proos (S), regionråd.

En av de politiska prioriteringar som den nya majoriteten är överens om är investeringar och reformer för att Region Uppsala ska bli en attraktiv arbetsgivare. Det handlar bland annat om en närmare dialog med medarbetarna för att hitta rätt reformer som kan stärka och effektivisera regionens verksamheter, minskad administrativ börda och premiera erfarna.

Partierna är även överens om att ge högre prioritet till vården för vissa grupper som har fått stå tillbaka. Ett sådant område är vården för kvinnor i samband med graviditet, förlossning och eftervård där många kvinnor idag vittnar om brister. Ambitionen är att genomföra en grundläggande översyn som ska komma fram till nödvändiga reformer och satsningar för att förbättra det här viktiga vårdområdet.

Region Uppsala ska även fortsätta utveckla kollektivtrafiken i takt med att länet växer och säkerställa ett brett utbud. Insatser för att barn och unga ska ha råd att resa kollektivt ska genomföras. Ett annat viktigt område är Region Uppsalas i hållbarhetsarbete där ambitionerna ska höjas och förstärkas under mandatperioden. Ambitionen är att regionen ska vara ett föredöme i arbetet med att ställa om vårt samhälle.

Bildtext: Hans Wennberg (MP), Neil Ormerod (V), Unn Harsem (C) och Helena Proos (S)

facebook Twitter Email