Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Moderatledningen i Region Uppsala nonchalerar dålig arbetsmiljö för sjuksköterskor

Vid regionstyrelsens sammanträde den 31 augusti riktades det skarp kritik mot personal- och arbetsmiljöarbetet för sjuksköterskor i Region Uppsala. Trots det valde den blågröna regionledningen att nonchalera signalerna och föreslog inga ytterligare åtgärder med anledning av denna.

Regionens revisorer konstaterar att arbetet för att säkerställa fler sjuksköterskor inte är ändamålsenligt och tillfredsställande. Bland regionens chefer är det bara en bråkdel som anser att regionen har ett bra arbetsmiljöarbete och som kan rekommendera regionen som arbetsplats.

Socialdemokraterna föreslog att ett systematiskt arbete skulle göras för att gå till botten med orsakerna till den dåliga arbetsmiljön. Vi föreslog också att chefer inom regionen skulle få större frihet att sätta löner och fastställa schemaläggning.

”Det här är signaler som vi som ansvariga politiker måste ta på största allvar. Jag upplever det som att moderatledningen förstår alvaret men inte fullt ut är beredda att vidta de nödvändiga åtgärder som har förts fram av exempelvis Vårdförbundet”, säger regionrådet i opposition Helena Proos (S)

facebook Twitter Email