Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Socialdemokraternas personallyft: 10 reformer för Uppsala läns vårdpersonal

Socialdemokraterna vill satsa på att förbättra vårdpersonalens villkor. Med bland annat slopande av delade turer, 250 betalda utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor och matvärdar som avlastar personalen ska man genomföra ett samlat personallyft för vården i hela Uppsala län.

Socialdemokraterna vill genomföra ett personallyft för vårdpersonalen i Region Uppsala. Med 10 reformer vill man förbättra personalens villkor i Uppsala läns sjukvård.

– Om vi lyfter vårdpersonalen så lyfter vi vården. Personalen är sjukvårdens viktigaste resurs och deras trivsel är central för att klara av vårdens problem och utmaningar. Därför går vi till val på ett samlat personallyft för vårdpersonalen i hela Uppsala län, säger Vivianne Macdisi (S), regionråd.

Under kommande mandatperiod lovar Socialdemokraterna bland annat att ta bort delade turer för vårdpersonal, låta 250 sjuksköterskor läsa specialistutbildning med studielön och att anställa matvärdar som avlastar personalen i sjukvården.

– Under lång tid har det satsats för lite på vården och vårdpersonalen. Det här är reformer som vi har råd med för att vi inte sänker skatten. Vi måste prioritera vårdpersonalens villkor, säger Börje Wennberg (S), regionråd.

Socialdemokraternas personallyft – 10 reformer för Uppsala läns vårdpersonal

  • 250 betalda utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor
  • Studielön för undersköterskor som vill bli specialistundersköterskor
  • 160 platser för AT-tjänstgöring
  • Oberoende av hyrpersonal – pengarna ska gå till fast personal
  • Mer avlastande personal – inför matvärdar i Uppsala läns vård
  • Ta bort delade turer
  • Bonus för lång tjänstgöring i regionen
  • Ledarskapsprogram för chefer
  • Arbetsmiljödialog – mer personalinflytande
  • Sommarjobbsgaranti för gymnasielever på vårdprogrammen

Läs mer om hur Socialdemokraterna vill göra vården bättre här.

facebook Twitter Email