Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Stärk undersköterskorna i sjukvården

Undersköterskor runt om i landet har i dagarna protesterat över sina arbetsvillkor. De kräver fler kollegor och bättre arbetsmiljö. Socialdemokraterna i Region Uppsala ställer nu sig bakom upproret.

–        Undersköterskeyrket måste uppvärderas. Heltidsanställning ska vara norm och yrkestiteln behöver ges en starkare status. Undersköterskornas roll i sjukvården glöms alldeles för ofta bort. Det handlar om att ha rätt person på rätt plats, där undersköterskornas patientnära omsorg är mycket viktigt, säger Helena Proos, regionråd (S)

Sjukvården i Region Uppsala står inför stora rekryteringsbehov till följd av en åldrande befolkning och ökande vårdbehov. Socialdemokraterna presenterar nu förslag för hur undersköterskornas roll kan stärkas i Region Uppsalas sjukvård.

–        Det handlar om att jobba tillsammans för en bättre sjukvård. Det behövs fler, inte färre, kompetenser för att skapa en god vård och det behövs fler, inte färre yrkesgrupper, för att klara framtidens rekryteringsbehov. Det ska synas på arbetsplatsen att undersköterskor har en viktig roll, säger Helena Proos, regionråd (S).

Här är Socialdemokraterna i Region Uppsalas förslag för att stärka undersköterskorna i sjukvården:

  • Uppvärdera undersköterskeyrket genom att införa en nationell reglering av yrket
  • Heltid ska vara norm i sjukvården och delade turer ska bort.
  • Inför fler möjligheter till kompetensutveckling och specialisering för undersköterskor i sjukvården.
  • Förbättra schemaläggning och stärk arbetsmiljön
  • Rätt person på rätt plats – satsa på vårdnära service för att undersköterskor ska kunna fokusera på den patientnära omvårdnaden.
facebook Twitter Email