Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Vallöfte: Obligatorisk språkundervisning för anställda i vård och omsorg med otillräcklig svenska

Socialdemokraterna i Uppsala län presenterar nytt vallöfte för tryggare välfärd och snabbare integration. Socialdemokraterna lovar att införa obligatorisk språkundervisning för anställda i välfärden med otillräcklig svenska.

– Uppsalas välfärd ska vara trygg. Det är viktigt att anställda kan kommunicera med patienter, äldre och anhöriga på ett tydligt sätt. Med obligatorisk språkundervisning för anställda inom vård och omsorg som behöver förbättra sin svenska kan vi öka tryggheten och höja kvaliteten, säger Erik Pelling (S), kommunalråd i Uppsala.

Tryggare välfärd
I yrken som innebär uppgifter med vård och omsorg finns det problem med att patienten inte alltid förstår. Det skapar en otrygghet hos brukaren eller patienten. Särskilt inom vård- och omsorgssektorn, som i många fall berör de mest intima situationerna i livet. Det är viktigt att den som tar emot vård kan förstå och kommunicera med sin vårdgivare. Men även tryggheten för anhöriga som undrar hur deras mamma eller pappa mår. Med obligatorisk språkundervisning ökar språkkunskaperna hos personalen och ökar kvalitén och tryggheten i välfärden.

Tydligare krav ger snabbare integration
En nyckel för att integreras i samhället är språket. Utan språket är det svårt att ta jobb, utvecklas inom sin tjänst eller bli en del i samhället. Genom att ställa krav och införa obligatorisk språkundervisning inom välfärden får fler lära sig svenska språket snabbare.

– Svenska språket är oerhört viktigt både för att kunna göra ett fullgott arbete men också för att bli en del av samhället. Det här är en reform som både kommer att förbättra vården och omsorgen men också stärka integrationen i Uppsala län, säger Vivianne Macdisi, regionråd, region Uppsala.

En tydlig win-win
De kommande åren är rekryteringsbehoven stora i svensk välfärd. Samtidigt som de nyanlända som kommit till Sverige de senaste åren ska integreras och komma i arbete. En del av dessa kommer att vara de som jobbar i framtidens välfärd. Redan idag är välfärden beroende av arbetskraft som är utrikes födda. Med tydligare krav på obligatorisk språkundervisning blir välfärden tryggare och integrationen fungerar snabbare.

facebook Twitter Email