Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Vårdpersonalen får 65 miljoner i ny S-satsning

Idag presenterade regionstyret Personalmiljonerna - en ny satsning på sjukvårdspersonalen i Uppsala län. 65 miljoner ska användas till att öka bemanningen, förbättra arbetsvillkoren och minska administrationen.

– Under lång tid har det satsats för lite på personalen i sjukvården. Problemen går inte att lösa med ett enskilt beslut men med Personalmiljonerna tar vi ett steg i rätt riktning. För oss går sjukvården och vårdpersonalen före nya skattesänkningar, säger Börje Wennberg (S), regionstyrelsens ordförande.

Personalmiljonerna består av 65 miljoner kronor som ska fördelas i satsningar på:

  • Mer personal. 11 miljoner kronor går till finansiering av fler utbildningsplatser för sjuksköterskor som vill läsa till specialistsjuksköterskor med bibehållen lön.
  • Rätt personal på rätt plats genom minskad administration och mer avlastning. Vi förstärker yrkesintroduktionen och handledningen, möjliggör smartare schemaläggning och minskar på administrationen för exempelvis läkare ochsjuksköterskor.
  • Nöjdare personal. 10 miljoner kronor öronmärks för utveckling av e-hälsa, fortbildningsinsatser och bättre arbetsmiljö.– Det finns ingen enkel genväg för att klara av vårdens problem. Personalen är sjukvårdens viktigaste resurs. Att anställa fler sjuksköterskor, undersköterskor och läkare och förbättra personalens villkor är avgörande för att vi ska kunna korta vårdköerna, säger Vivianne Macdisi (S), regionråd.

facebook Twitter Email