Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Alliansen och Sverigedemokraterna sa nej till satsningar på vårdpersonalen, kollektivtrafiken och folkhälsan

I samband med att regionfullmäktige idag fastställde kommande års budget sa Alliansen och stödpartiet Sverigedemokraterna nej till flera viktiga förslag för att stärka regionens verksamhet. Det innebär att viktiga satsningar på medarbetarna i hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och förebyggande vårdinsatser inte kommer att bli av.

Inför dagens möte med regionfullmäktige hade oppositionspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, enats om flera viktiga förslag för kommande års budget för region Uppsala. Dessa förslag avslogs av en majoritet i regionfullmäktige bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslagen från den rödgröna oppositionen var följande:

  1. Att alla medarbetare inom vården får tillgång till fria arbetsskor
  2. Att en kompetensutvecklingsfond för personalen inrättas
  3. Att en enhetstaxa för enkelbiljetter inom kollektivtrafiken införs
  4. Att förutsättningarna för Upptågstrafik i egen regi utreds
  5. Att bemanningen på geriatriska avdelningen i Tierp säkerställs
  6. Att arbetet med miljö- och hållbarhetsprogram får de resurser som krävs
  7. Att införandet av närmottagningar snabbas på
  8. Att en strategi och handlingsplan för att nå målet om en barnmorska per födande tas fram
  9. Att en strategi för att motverka ofrivillig ensamhet tas fram
  10. Att RFSU:s arbete mot våld och övergrepp stärks

Sjukvården har länge brottats med stora brister i arbetsmiljön som gör att många medarbetare väljer att lämna jobbet. Det leder i sin tur till fler stängda vårdplatser och växande vårdköer. Samtidigt växer arbetsbördan för de medarbetare som stannar kvar. Resultatet blir en negativ spiral med ökad stress och fler sjukskrivningar. Det finns ingen enkel lösning på personalkrisen i vården, men grundläggande är att medarbetarna ska känna sig trygga, uppskattade, lyssnade på och utvecklas på jobbet.

Ska vi kunna lösa utmaningarna inom sjukvården måste vi därför sätta personalen först och investera i deras arbetsmiljö, det kräver satsningar och insatser. Men styret i regionen säger nej till fler satsningar. Detta trots att det har varit fullt möjligt för dem att ställa sig bakom dessa förslag och att olika partier i styret talat sig varma för flera av dessa i valrörelsen.

Vårt besked till dig som röstade på vårt parti är tydligt: Vi kommer att vara en tuff opposition, vi kommer att driva vår politik och vi kommer att granska de partier som styr. I det ingår Sverigedemokraterna som idag tydligt har visat sig vara ett lydigt stödparti till Moderaterna och i praktiken en del av det M-ledda styret.

Helena Proos och Vivianne Macdisi, oppositionsråd (S)

facebook Twitter Email